Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. συνεργάζεται με μεγάλες και αξιόπιστες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στις οποίες οι καταρτιζόμενοι μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση και να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνεχή διεύρυνση του δικτύου των επαφών και συνεργασιών του με σκοπό να εξασφαλισθούν οι καλύτερες προϋποθέσεις για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας νέων, μακροχρόνια ανέργων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Στις πρόσφατες συνεργασίες του Μ.Ε.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνονται:

[START "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"]

      

          

              

            

 

                

                

[END]

[START "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"] 

         

                       

     

 

  

[END]

[START "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"] 

                                                                     

                 

[END]

[START "ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"]

        

                                         

 

[END]

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ"]

                                         

[END]

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"]

        

[END]

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"]

         

[END]

 

 

[START " ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY)"]

 

          

 

[END]

[START "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"]

 

                                            

                                                      

[END]

 

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"]

         

[END]

 

 

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ"]

       

          

[END]

 

 

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ"]

     

        

[END] 

[START "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"]

                                                      

[END] 

 [START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"]

          

    

           

[END]

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"]

                     

 

 [END]

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ"]

      

                        

[END]

[START "ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"]

       

[END]