Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. συνεργάζεται με μεγάλες και αξιόπιστες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στις οποίες οι καταρτιζόμενοι μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση και να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνεχή διεύρυνση του δικτύου των επαφών και συνεργασιών του με σκοπό να εξασφαλισθούν οι καλύτερες προϋποθέσεις για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας νέων, μακροχρόνια ανέργων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Στις πρόσφατες συνεργασίες του Μ.Ε.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνονται:

[START "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"]

      

          

              

            

 

                

                

[END]

[START "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"] 

         

                       

     

 

  

[END]

[START "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"] 

                                                                     

                 

[END]

[START "ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"]

        

                                         

 

[END]

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ"]

                                         

[END]

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"]

        

[END]

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"]

         

[END]

 

 

[START " ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY)"]

 

          

 

[END]

[START "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"]

 

                                            

                                                      

[END]

 

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"]

         

[END]

 

 

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ"]

       

          

[END]

 

 

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ"]

     

        

[END] 

[START "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"]

                                                      

[END] 

 [START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"]

          

    

           

[END]

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"]

                     

 

 [END]

[START "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ"]

      

                        

[END]

[START "ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"]

       

[END]

 

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. , δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης με μοναδικό στόχο την παροχή ποιοτικής & σύγχρονης γνώσης προσαρμοσμένης στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

 

Ο Όρος «δια βίου μάθηση (ή εκπαίδευση)» αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙA

Lifelong learning is the “ongoing, voluntary, and self-motivated” pursuit of knowledge for either personal or professional reasons. Therefore, it not only enhances social inclusion, active citizenship, and personal development, but also self-sustainability, rather than competitiveness and employability. SOURCE: WIKIPEDIA