Εμπειρία

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας σε σύγχρονα και δυναμικά επαγγέλματα, από το 2003 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει επιτυχώς εκατοντάδες συγχρηματοδοτούμενα, από το Γ’ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ, προγράμματα κατάρτισης για:

  • ανέργους
  • ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες
  • εργαζομένους
  • αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες
  • στελέχη δημόσιας διοίκησης

στα πλαίσια Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Ανταγωνιστικότητα 2000-2006», καθώς επίσης και διαφόρων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν προγράμματα Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, EQUAL, URBAN II αλλά και διασυνοριακά όπως η Κοινοτική  Πρωτοβουλία  INTERREG IIIA ‘Ελλάδα – πΓΔΜ’ & ‘Ελλάδα Βουλγαρία’.

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. , δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης με μοναδικό στόχο την παροχή ποιοτικής & σύγχρονης γνώσης προσαρμοσμένης στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

 

Ο Όρος «δια βίου μάθηση (ή εκπαίδευση)» αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙA

Lifelong learning is the “ongoing, voluntary, and self-motivated” pursuit of knowledge for either personal or professional reasons. Therefore, it not only enhances social inclusion, active citizenship, and personal development, but also self-sustainability, rather than competitiveness and employability. SOURCE: WIKIPEDIA