• Ανεβάστε PDF

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε., αποτελώντας τον διάδοχο φορέα της εταιρείας «Μεσογειακό Συμβουλευτικό Σύστημα Κ.Ε.Κ. Α.Ε.»,  δραστηριοποιείται από το 2002 στον τομέα της δια βίου μάθησης, αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ κωδ. αδείας: 1110 1147) ως ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2.

  Στρατηγική μας επιλογή αποτελεί η στόχευση στην παροχή υπηρεσιών δια βίου μάθησης ευρωπαϊκών προδιαγραφών ενώ συνεκτιμώντας την κρίσιμη οικονομική συγκυρία το ανθρώπινο δυναμικό του Μ.Ε.Κ. Α.Ε. εργάζεται συστηματικά με στόχο την διασύνδεση των προσφερόμενων υπηρεσιών με τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης αγοράς εργασίας συνεχώς μεταβαλλόμενης.

  Έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής επιλογής μας αποτελεί και η πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008 από την TUV AUSTRIA στους τομείς τους σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και e-learning, την προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης και τη διαχείριση και διοίκηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων δια βίου μάθησης.  

  Πιστοί στην στρατηγική μας επιλογή εργαζόμαστε συλλογικά στην:

  • Πιστοποίηση επαγγελματικών προγραμμάτων - περιγραμμάτων
  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων αναβάθμισης προσόντων
  • Σύζευξη επαγγελματικών προσόντων & αναγκών της αγοράς εργασίας
  • Προώθηση σύγχρονων μοντέλων – τεχνικών εκπαίδευσης
  • Διευκόλυνση της πρόσβασης στις προσφερόμενες υπηρεσίες
  • Υποστήριξη της καινοτομικής δραστηριότητας
  • Ενσωμάτωση καλών πρακτικών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Ενίσχυση πρωτοβουλιών τοπικής κλίμακας

  Με κέντρο της στρατηγικής μας τον άνθρωπο, το δυναμικό του Μ.Ε.Κ. Α.Ε. αποτελεί αυταπόδεικτα τον σημαντικότερο παράγοντα επίτευξης των στόχων του. Η ομάδα μας αποτελείται από στελέχη που χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό, ακαδημαϊκή αλλά και επαγγελματική κατάρτιση αλλά κυρίως από διάθεση και κοινωνική ευαισθησία.

  Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων & αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

  Παράλληλα η ομάδα μας ενισχύεται από ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, προερχόμενων από τον Ακαδημαϊκό χώρο, την Δημόσια Διοίκηση αλλά και τον Επιχειρηματικό κόσμο οι οποίοι συνεισφέρουν με την εξειδικευμένη και τεκμηριωμένη γνώση τους.

 • Ανεβάστε PDF

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ 7, Τ.Κ. 11527. Ακόμη, διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες και πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές, συνολικής έκτασης 1.500 m2 σε 4 διοικητικές περιφέρειες στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα.

  Διαθέτει συνολικά 17 αίθουσες κατάρτισης εκ των οποίων και οι 17 είναι εξοπλισμένες με κομπιούτερ τύπου laptop, εκτυπωτές και scanners. Οι αίθουσες διαθέτουν τα παρακάτω πολυμέσα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της μάθησης: διαφανοσκόπειο, τηλεόραση, βίντεο, οθόνη προβολής. Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ, ενώ υπάρχει και διάγραμμα υπηρεσιών σε γραφή BRAILLE.

 • Ανεβάστε PDF

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας σε σύγχρονα και δυναμικά επαγγέλματα, από το 2003 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει επιτυχώς εκατοντάδες συγχρηματοδοτούμενα, από το Γ’ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ, προγράμματα κατάρτισης για:

  • ανέργους
  • ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες
  • εργαζομένους
  • αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες
  • στελέχη δημόσιας διοίκησης

  στα πλαίσια Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Ανταγωνιστικότητα 2000-2006», καθώς επίσης και διαφόρων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

  Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν προγράμματα Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, EQUAL, URBAN II αλλά και διασυνοριακά όπως η Κοινοτική  Πρωτοβουλία  INTERREG IIIA ‘Ελλάδα – πΓΔΜ’ & ‘Ελλάδα Βουλγαρία’.

 • Ανεβάστε PDF

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. πρωτοπορώντας στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.  Επιδιώκει να ενσωματώσει στη βασική στρατηγική και τις δράσεις του τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να λειτουργεί με τρόπο κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο.

  Συνεργάζεται με κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρείες παγκοσμίως και προωθεί ενεργά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αξιοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 26000.

 • Ανεβάστε PDF

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. έχει σαν κύριο στόχο του την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, που ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγούν σε πιστοποιήσιμες γνώσεις και δεξιότητες των καταρτιζομένων στην Ελλάδα και τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

  Οι στρατηγικές του επιλογές περιλαμβάνουν συνεργασίες και δικτύωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με ομόλογους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ενώσεις, φορείς εκπροσώπησης και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. και οι συνεργαζόμενοι φορείς συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διακρατικών έργων για τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση, την επιχειρηματικότητα και την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR- Corporate Social Responsibility).

  Δικτύωση στην Ελλάδα

  Είναι μέλος του Δικτύου Επαγγελματικής Κατάρτισης Voucher (www.voucher.gr), το οποίο αποτελεί μία σύμπραξη των ποιοτικότερων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) στην Ελλάδα με στόχο την ενημέρωση των ανέργων, την διευκόλυνση των διαδικασιών που απαιτούνται και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης.

  Συμμετέχει στην AIESEC - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (http://www.uomthessaloniki.aiesec.gr/)  συνεισφέροντας ενεργά στην λειτουργία και ανάπτυξη του οργανισμού έχοντας ως κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινωνίας.

  Δικτύωση στο εξωτερικό

  Είναι μέλος του δικτύου Comité Européen de Coordination (CEC) (http://www.cecasbl.org) με έδρα τις Βρυξέλλες, στο οποίο εκπροσωπούνται 14 χώρες-μέλη της ΕΕ. Σκοπός του είναι η  καταπολέμηση της ανεργίας, η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ομάδων που κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο και η δια βίου μάθηση και η ανάπτυξη νέων θεματικών κατάρτισης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς -μεταξύ άλλων- του περιβάλλοντος, των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και της υγείας.

   

 • Ανεβάστε PDF

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. αναπτύσσει συνεχώς και διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες του.

  Συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, και σε άλλες χώρες εντός και εκτός της ΕΕ (Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία, Τσεχία, Σλοβακία, Αγγλία, Βέλγιο, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Δανία, Τουρκία, κ.α.)

  Από το 2008, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο, έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με Δημόσιους Φορείς Κατάρτισης & Απασχόλησης, με Κοινωνικούς Φορείς και  Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης και συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στους διαγωνισμούς συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ προγραμμάτων κατάρτισης για την ανταλλαγή εμπειριών και τη  μεταφορά τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  [START "Κύπρος"]

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. στα πλαίσια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στην Κύπρο ίδρυσε το 2009 το Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας ΛΤΔ. Ο σκοπός ίδρυσης είναι η οργάνωση, ο συντονισμός η εκτέλεση, η διαχείριση οποιασδήποτε φύσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης επιμόρφωσης (περιλαμβανομένης έρευνας και μελέτης και συναφών δραστηριοτήτων). Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας ΛΤΔ, έχει θέσει ως στόχο την εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας και της μέγιστης αποτελεσματικότητας, στις υπηρεσίες/δραστηριότητες που παρέχει.

  [END]

  [START "Βουλγαρία"]

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. στα πλαίσια της διεθνούς δραστηριοποίησης του, ίδρυσε το 2011 στη Βουλγαρία την Technical Training Bulgaria LTD με έδρα της εταιρείας στην Σόφια Βουλγαρίας επί της οδού: 146 Vitosha Blvd. Entr. B, Office 25, Sofia 1463, Bulgaria.

  Η Technical Training Bulgaria LTD πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης της Βουλγαρίας ‘HAΠΠΟ’ σε 10 επαγγελματικά πεδία ενώ τον Απρίλιο του 2012 πιστοποιήθηκε από την Certification International (UK) στο πρότυπο  ISO 9001:2008 με δραστηριότητα The provision of professional Training Activities.

  [END]

   

 • Ανεβάστε PDF

  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων

   

  Για το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  - Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ΜΕΚ ΑΕ), ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών αποτελεί βασική προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να έχετε πλήρη γνώση για τα εξής:

  1. Ποιοι είμαστε
  2. Πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα προσωπικών δεδομένων
  3. Συλλογή προσωπικών δεδομένων
  4. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
  5. Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
  6. Τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
  7. Τον χρόνο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
  8. Τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε
  9. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουμε λάβει για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
  10. Ενημέρωση Πολιτικής

  Το Προφίλ Μας

  Το ΜΕΚ ΑΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης με μοναδικό στόχο την παροχή ποιοτικής & σύγχρονης γνώσης προσαρμοσμένης στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας

  Ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ε.Ε. και την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία, μέσω της  Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  Επικοινωνία

  Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μάτη Σοφία Υπεύθυνη επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων, στο τηλ. 2310537766   ή/και στο e-mail: thessaloniki@mesogeiako.gr

  Συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων

  Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του, το ΜΕΚ ΑΕ επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανά κατηγορία:

  • Δεδομένα εργαζομένων
  • Δεδομένα εκπαιδευτών 
  • Δεδομένα καταρτιζόμενων -πελατών 
  • Δεδομένα προμηθευτών

  Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία, είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β) και η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με το (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1 έ). 

  Το ΜΕΚ ΑΕ δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν την υγεία. 

  Μοναδική περίπτωση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων εργαζομένων και ειδικότερα της εθνοτικής καταγωγής και δεδομένων υγείας αποτελεί η εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας καθώς και σε περίπτωση που ζητούνται από την πρόσκληση κατάρτισης για την μοριοδότηση των συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

   

  Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Το ΜΕΚ ΑΕ, συμμορφούμενο πλήρως με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

  • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια: Εξασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη, θεμιτή και πραγματοποιείται με διαφανή τρόπο
  • Περιορισμός του σκοπού: Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς
  • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων: Εξασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζονται
  • Ακρίβεια: Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται εφόσον είναι αναγκαίο. Παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας
  • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας εφαρμόζοντας πάντα και για όλη τη διάρκεια τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας
  • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με τρόπο ο οποίος εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων

   

   

  Σκοπός και Νομική Βάση Επεξεργασίας δεδομένων

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων επεξεργασία είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

   Το ΜΕΚ ΑΕ προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παρακάτω σκοπούς:

  • Την ενημέρωση σας, εφόσον έχετε συγκατατεθεί, για νέα προγράμματα και υπηρεσίες
  • Εκτέλεση και διαχείριση μεταξύ μας σύμβασης
  • Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
  • Διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας
  • Διαφύλαξη δημοσίου συμφέροντος

  Σε περίπτωση που επιθυμούμε να προβούμε σε επεξεργασία για διαφορετικό από τους ανωτέρω σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε και μόνο εφόσον λάβουμε τη διακριτή σας συναίνεση θα προχωρήσουμε.

  Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

  Τα κατάλληλα τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα που έχουμε λάβει εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται με ασφάλεια (φυσικό αρχείο και ηλεκτρονικά) και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα προς τρίτους εφόσον επιβάλλεται από τη νομοθεσία και αποτελεί έννομη υποχρέωση της. Τέτοια περίπτωση αποτελούν τα επιδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα κατάρτισης, στα οποία τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στις αντίστοιχες Αναθέτουσες Αρχές.

  Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

  Εστιάζοντας στην τήρηση των αρχών επεξεργασίας, όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό, εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας τους ή όσο επιβάλει η κείμενη νομοθεσία και το έννομο συμφέρον της επιχείρησης.

  Μάθετε για τα Δικαιώματα σας και πως να τα Ασκήσετε

  Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό την άσκηση των δικαιωμάτων σας όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 15-18, 20-21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα Πρόσβασης, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών
  • Δικαίωμα Διόρθωσης,  ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση καθώς και συμπλήρωσης δεδομένων εφόσον αυτά είναι ελλιπή
  • Δικαίωμα Διαγραφής, προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση τους δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων
  • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας, σε συνέχεια σχετικής απαίτησης από εσάς
  • Δικαίωμα Φορητότητας,  ώστε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος
  • Δικαίωμα Εναντίωσης, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

  Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να αποστείλετε αίτημα στην Υπεύθυνη Επικοινωνίας για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων, Μάτη Σοφία, στο τηλέφωνο 2310537766 ή/και στο e-mail: thessaloniki@mesogeiako.gr. Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημά σας εντός ενός μήνα από την παραλαβή του ενώ η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντας σας για την παράταση που απαιτείται καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

  Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ: 2106475600, www.dpa.gr  .

  Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Ασφάλειας

  Ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας συνεχώς τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, επιτυγχάνουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη κακόβουλη επεξεργασία.

  Ενημέρωση Πολιτικής

  Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική εφόσον μεταβληθούν είτε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είτε οι σκοποί επεξεργασίας είτε κριθεί ότι αυτό θα συμβάλει στην περαιτέρω ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  Θα ειδοποιηθείτε για τυχόν αλλαγές με την ανάρτηση αναθεωρημένης πολιτικής στην ιστοσελίδα μας καθώς και με κάθε άλλο δυνατό μέσο.

   

 • Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. δραστηριοποιείται παράλληλα με τις ενέργειες κατάρτισης σε δράσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών απασχολησιμότητας ατόμων που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας.

  Μέσω αυτών των δράσεων επιδιώκει, κυρίως, τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων κατάλληλων να επιτρέψουν στους συμμετέχοντες σε αυτές να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά προγράμματα κατάρτισης και στη συνέχεια να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας.

  Στο επίκεντρο του σχεδιασμού δράσεων της, η ομάδα του ΜΕΚ επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά σε δύο έννοιες:

  Ενδυνάμωση: η διαδικασία καλλιέργειας της ικανότητας του ατόμου να  κάνει επιλογές και να μετατρέπει την επιλογή σε πράξη - αποτέλεσμα

  Εμψύχωση: η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης και των δεξιοτήτων μέσα από σχέσεις που βασίζονται στη συνεργασία, την πρωτοβουλία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη   

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. υλοποιεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο πλήθος δράσεων συμβουλευτικής για την βελτίωση των συνθηκών απασχολησιμότητας μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων στα πλαίσια του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»:  

  [START "ΑΕΙΦΟΡΙΑ"]

  Ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΕΙΦΟΡΙΑ» η οποία υλοποιεί την Πράξη «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ» το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΕΚ Α.Ε. έχει αναλάβει τις δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για το σύνολο των ωφελουμένων του Προγράμματος, που περιλαμβάνουν:

  • Ατομικές συνεδρίες ειδικευμένων συμβούλων με κάθε συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα με στόχο την εκπόνηση ατομικού σχεδίου δράσης.
  • Τεχνικές και εργαλεία ανεύρεσης εργασίας, όπως η σύνταξη και εξειδίκευση του Βιογραφικού Σημειώματος για συγκεκριμένη θέση εργασίας, προετοιμασία για την συνέντευξη με εργοδότη, ανάδειξη και υποστήριξη επαγγελματικών προσόντων, ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε συνέχεια της συνέντευξης (“follow-up”).

  Διαβάστε περισσότερα

  [END]

  [START "ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΓΗ"]

  Ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΓΗ» η οποία υλοποιεί την Πράξη «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΕΚ Α.Ε. έχει αναλάβει δράσεις συμβουλευτικής των ωφελουμένων, περιλαμβανομένης της:

  • Εκπόνησης ατομικού σχεδίου δράσης
  • Συμβουλευτικής σε θέματα εργατικής νομοθεσίας (αμοιβές, συλλογικές συμβάσεις και συνδικαλιστικά δικαιώματα, κα)
  • Τεχνικών εύρεσης εργασίας
  • Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας και περαιτέρω εξειδίκευση για την Κοινωνική οικονομία και τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, διαδικασίες για την ίδρυση επιχείρησης/ κοινωνικής επιχείρησης, χρηματοοικονομική διαχείριση, κα)

  Διαβάστε περισσότερα

  [END]

  [START "ΓΑΙΑ"]

  Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΕΚ Α.Ε.  είναι μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΓΑΙΑ», η οποία υλοποιεί την Πράξη: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» που απευθύνεται σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες. Στο πλαίσιο του έργου οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρείας μας πραγματοποιούν ατομικές συνεδρίες για τη διάγνωση των αναγκών του ωφελουμένου, καταρτίζουν το ατομικό του σχέδιο δράσης, αναλαμβάνουν δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και δράσεις συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας/ κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

  Διαβάστε περισσότερα

  [END]

  [START "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ"]

  Στο πλαίσιο της Πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» που απευθύνεται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΕΚ Α.Ε.  ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ» υλοποιεί το σύνολο των δράσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας περιλαμβανομένης νομικής και φορολογικής υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης των ωφελουμένων.

  Διαβάστε περισσότερα

  [END]

 • [START "<div><img src="/Media/Default/img/european%201.gif.png" height="90px" /></div>"]

  Στα πλαίσια του Ε.Π. «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»,  το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. έχει υλοποιήσει τρία συνολικά έργα και οχτώ προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, τον Δήμο Χαλκηδόνος, και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας).

       

  Ωφελούμενοι των προγραμμάτων κατάρτισης ήταν άνεργοι, εργαζόμενοι – αυτοαπασχολούμενοι – επιχειρηματίες, οι οποίοι  πραγματοποίησαν επίσκεψη στη Βουλγαρία για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τοπικούς φορείς.

  [END]

  [START "<dib><img src="/Media/Default/img/CY.jpg"/></div>"]

  Το ΜΕΚ υλοποιεί έργα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα – Κύπρος" 2007 – 2013 το οποίο είναι πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
   
  Το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 είναι η ανάδειξη της περιοχής συνεργασίας ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.  

   

  [END]

  [START "<div><img src="/Media/Default/img/european%202.gif" /></div>"]

  Στα πλαίσια της Κ.Π. «INTERREG IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ», το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων κατάρτισης στα θεματικά αντικείμενα: Τουρισμός, Πληροφορική, Διοίκηση και Οργάνωση ΜΜΕ. Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών συνεργάστηκε με το Επιμελητήριο Σερρών και δήμους των Σερρών όπως ο Δήμος Εμ.Παππά, Δήμος Αλιστράτης, Δήμος Σκοτούσσης, Δήμος Σκουτάρεως, Δήμος Ηράκλειας, Δήμος Κερκίνης, Δήμος Νέας Ζίχνης.

  Ωφελούμενοι ήταν Έλληνες και Βούλγαροι άνεργοι, οι οποίοι καταρτίστηκαν στις δομές της εταιρείας στις Σέρρες.

  [END]

  [START "Erasmus+: KA3, Support for Policy Reform - Civil Society Cooperation in the field of Education and Training"]

  «Οδηγός Καλών Πρακτικών: Κατάρτιση και Κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση ατόμων με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα»

   

  Έργο που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS + Key Action 3:        

   "Support for Politicy Reforms-Civil Society Cooperation in the field of Education and Training" (2014) από την Comité Européen de Coordination (CEC, Brussels) www.cesasbl.org, δίκτυο 22 οργανώσεων από 14 χώρες -μέλη της ΕΕ με κοινό στόχο την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση ατόμων χαμηλής εξειδίκευσης μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης για την απόκτηση αναβαθμισμένων προσόντων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

   

  Το Μ.Ε.Κ.  Α.Ε. είναι μέλος του δικτύου CEC και συμμετείχε στο έργο με τη συνεισφορά καλών πρακτικών από την πρόσφατη εμπειρία του στην κατάρτιση και πρόσβαση στην εργασία ατόμων που ανήκουν σε  ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

  Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στα γαλλικά και στα αγγλικά.

  [END]

   

 • To M.E.K. A.E. διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

  [START "Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2"]

  To M.E.K. A.E. είναι αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Διαθέτει 7 πιστοποιημένες δομές και η συνολική του δυναμικότητα είναι 538.

  [END]

  [START "Εξεταστικό Κέντρο Infocert Ε.Π.Ε."]

  Εξεταστικό Κέντρο Infocert ΕΠΕ

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. είναι εξεταστικό κέντρο της Infocert ΕΠΕ, η οποία διαθέτει το Πιστοποιητικό Πρότυπο με την ονομασία Infocert, για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ.

  Το πρότυπο Infocert είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο.

  Περιλαμβάνει τέσσερις (4) τύπους Πιστοποιητικών:

  • Infocert basic skills (Word, Excel, Internet)
  • Infocert basic (Word, Excel, Internet, Power point ή Access)
  • Infocert unities (1 έως 5 ενότητες: Word, Excel, Internet, Power point, Access)
  • Infocert integration skills (Χρήση Η/Υ, Word, Excel, Internet, Power point, Access)

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Infocert ΕΠΕ. http://www.infocert.gr/

  [END]

  [START 'Εξεταστικό Κέντρο Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων']

  Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. έχει ενταχθεί στο Μητρώο Εξεταστικών Κέντρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/

  [END]

  [START "Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008"]

  To M.E.K. A.E. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 από την TUV AUSTRIA στους τομείς τους σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και e-learning, την προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης και τη διαχείριση και διοίκηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων δια βίου μάθησης. 

  [END]

 • M.E.K. A.E.

  Άλλοι Φορείς

Συμβουλές

 • Το Europass Βιογραφικό Σημείωμα (CV) αποτελεί ένα προσωπικό έγγραφο Europass, με το οποίο μπορεί κάποιος να παρουσιάσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα προσόντα του καθώς και άλλα προσωπικά στοιχεία. Το έγγραφο αυτό σχεδιάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει κοινή μορφή για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάθε πως στην επιίσημη ιστοσελίδα:

   

   http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae

   

   

 • Σύμφωνα με τον Ν. 4115/2013 αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποιήσης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι η εισήγηση του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης  καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση του αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου. 

  Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των Ι.Ε.Κ. βρίσκονται στο link που ακολουθεί:

  http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-rights/epaggelmatika_dikaiomata

   

 • ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

  Ίσως να θεωρείτε ότι πρέπει να απαντάτε μόνο σε αγγελίες που είναι αντίστοιχες των προσόντων, της εμπειρίας ή της προσωπικότητας σας. Όμως, είναι αρκετά δύσκολο μια μικρή αγγελία να αντιστοιχεί ακριβώς στα προσόντα και τις δεξιότητες σας. Και από αυτό το γεγονός πηγάζει και η ανάγκη να διαλέγετε τις αγγελίες στις οποίες θα απαντήσετε.

   

  Η ανάλυση των αγγελιών με στόχο να επιλέξετε τις πιο κατάλληλες για την περίπτωσή σας, επιτρέπει να:

  ·          Μην απορρίψετε αμέσως μια προσφορά που θα μπορούσε τελικά να σας ταιριάζει

  ·          Δώσετε περισσότερες ευκαιρίες στον εαυτό σας

  ·          Προετοιμάσετε την επιχειρηματολογία σας, για να απαντήσετε σε μια αγγελία που σας ενδιαφέρει.

  Μια επιχείρηση που έχει ανάγκη να προσλάβει προσωπικό χρησιμοποιεί:

  ·          Την «κρυμμένη αγορά» δηλαδή τις γνωριμίες ή υποψηφιότητες που της προτάθηκαν

  ·          Την «ανοιχτή αγορά» δηλαδή τις μικρές αγγελίες

  Στην δεύτερη περίπτωση, η επιχείρηση έχει να διαλέξει ανάμεσα σε διάφορα μέσα όπως :

  ·          Στον ΟΑΕΔ

  ·          Στον τύπο

  ·          Στο Διαδίκτυο

  ·          Στον ειδικό τύπο

  Μέσω των μικρών αγγελιών η επιχείρηση εκφράζει τις ανάγκες της:

  Με ειδικού τύπου αγγελίες που θα τραβήξουν την προσοχή του κοινού – στόχου και - αναφορά: Τίτλο θέσης εργασίας ή Θέση εργασίας και τα κυριότερα καθήκοντα που την αφορούν ή Επωνυμία της επιχείρησης και στόχοι αυτής. Μια τέτοια αγγελία προσελκύει το ενδιαφέρον συγκεκριμένης ομάδας υποψηφίων.

  Διευκρινίζοντας «το προφίλ» του ιδανικού υποψηφίου: με αναφορά στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας στα κριτήρια επιλογής, στους τίτλους σπουδών, στην προηγούμενη εμπειρία, στις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται. Το «προφίλ» αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιλέξουν πιο γρήγορα τους υποψήφιους που τις ενδιαφέρουν.

  Δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

  Προσδιορίζοντας τα στοιχεία της επιχείρησης ή τα στοιχεία του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τις προσλήψεις.

   Πολλές επιχειρήσεις συντάσσουν το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου γνωρίζοντας ότι ίσως δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο άτομο «έτοιμο» στην αγορά.

  Οι υποψήφιοι που θα απαντήσουν στην αγγελία δεν θα διαθέτουν απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο επιθυμητό προφίλ.

  Είναι λοιπόν σημαντικό να μάθετε να αναλύετε τις αγγελίες και να εντοπίζετε τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.

   

  ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΛΥΕΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ & ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ

   

  Ανάλογα με τον τομέα στον οποίο θέλετε να απασχοληθείτε και με τη θέση εργασίας που αναζητάτε τα μέσα που πρέπει να συμβουλευτείτε διαφέρουν: γραπτός τύπος, οπτικοακουστικά μέσα, internet κ.λ.π. Σιγουρευτείτε ποια είναι εκείνα που σας ενδιαφέρουν.

   Εντοπίστε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν

  Οι αγγελίες που θα βρείτε στα γραφεία του ΟΑΕΔ και οι μικρές αγγελίες που δημοσιεύονται στον τύπο, διαχωρίζονται ανάλογα με το περιεχόμενο τους. Πριν ξεκινήσετε να ψάχνετε τις μικρές αγγελίες, διαλέξτε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.

  Επιλέξτε τις αγγελίες

  Γενικά, σε μια μικρή αγγελία, θα βρείτε τέσσερις κατηγορίες πληροφοριών:

  ·          Πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση που επιδιώκει την πρόσληψη (την επωνυμία της και / ή τη διεύθυνσή της, και / ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται...)

  ·          Πληροφορίες που να αφορούν στο προφίλ του επιθυμητού υποψηφίου

  ·          Πληροφορίες που να αφορούν στη θέση εργασίας

  ·          Τρόποι επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail, αρμόδιο πρόσωπο κ.λ.π.)

  Όλες οι αγγελίες δεν είναι ίδιες. Για να τις ξεχωρίσετε, θα πρέπει να έχετε καταρχήν υπόψη δύο είδη κριτηρίων: αντικειμενικά κριτήρια & υποκειμενικά κριτήρια.

  ·          Τα αντικειμενικά κριτήρια περιγράφουν μια πραγματικότητα, ένα γεγονός, ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό όπως: «κατοχή ενός τίτλου σπουδών», «κατοχή άδειας οδήγησης» κ.ο.κ.

  ·    Τα υποκειμενικά κριτήρια βασίζονται στις προσωπικές εκτιμήσεις και μπορούν να αμφισβητηθούν. Για παράδειγμα: «να έχει επικοινωνιακές ικανότητες» «να είναι οργανωτικός και μεθοδικός», «να διαχειρίζεται αποτελεσματικές ομάδες» κ.ο.κ.

  Να είστε προσεκτικοί ως προς το μέγεθος και τη σπουδαιότητα των απαιτήσεων των εργοδοτών, γιατί κάποιες απαιτήσεις είναι θεμελιώδεις όπως όταν απαιτείται τίτλος σπουδών. Είναι απαραίτητο σ’ αυτήν την περίπτωση, ο υποψήφιος να διαθέτει τίτλο σπουδών. Κάποια άλλα είναι δευτερεύοντα, δηλώνονται ως τέτοια όπως «εμπειρία επιθυμητή». Ο υποψήφιος που δεν εκπληρώνει ένα τέτοιο κριτήριο, μπορεί πιθανά υπερκαλύψει με άλλα προσόντα.

  Για να ξέρετε αν μπορείτε να απαντήσετε σε μια αγγελία, μην διστάσετε να επαναταξινομήσετε πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτήν, όπως:

  Πληροφορίες που αφορούν στη θέση εργασίας
  Πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση
  Πληροφορίες που αφορούν στο προφίλ του υποψηφίου

  Κάντε στον εαυτό σας τις παρακάτω ερωτήσεις:

  Ποια είναι τα αντικειμενικά και ποια τα υποκειμενικά κριτήρια;
  Ποια είναι τα ουσιαστικά και ποια τα δευτερεύοντα στοιχεία που θα μπορούσαν να υπερκαλυφθούν από ένα άλλο προσόν;

  Όλες οι αγγελίες δεν περιέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες. Κάποιες μάλιστα μπορεί να έχουν πολλές ελλείψεις. Για να βρείτε τις πληροφορίες υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις:

  ·          Ψάξτε τις πληροφορίες πριν απαντήσετε στην αγγελία, απευθυνόμενοι στην ίδια την επιχείρηση ή σε κάποιους επαγγελματίες που τη γνωρίζουν καλά

  ·          Προσπαθήστε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στη διάρκεια της συνέντευξης πρόσληψης

   

  ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ

  Να ξεφυλλίζετε τις μικρές αγγελίες με παθητικό τρόπο, ελπίζοντας ότι θα βρείτε μια που «θα σας χτυπήσει στο μάτι»

  Να αγνοείτε τις μικρές αγγελίες που περιέχουν λίγες πληροφορίες

  Να λαμβάνετε υπόψη κατά γράμμα τις απαιτήσεις που προβάλλονται όσον αφορά στα προσόντα και στην επαγγελματική εμπειρία: καθώς αυτές περιγράφουν τον ιδανικό για την επιχείρηση υποψήφιο, ο οποίος πιθανά δεν υπάρχει

  Να επιλέγετε μικρές αγγελίες χωρίς να λαμβάνετε υπόψη εάν διαθέτετε τα αντικειμενικά κριτήρια που τίθενται π.χ. την κατοχή ενός τίτλου σπουδών ή άδειας οδήγησης

  Να απορρίψετε μια αγγελία με τη δικαιολογία ότι δημοσιεύεται για δεύτερη φορά. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη παρουσιαστεί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. Η δική σας υποψηφιότητα ίσως είναι καλύτερη.

  Να αργήσετε ν’ απαντήσετε. Αλλά ακόμα και αν μάθετε για την ύπαρξη μιας αγγελίας αργά, απαντήστε γιατί δεν μπορείτε να ξέρετε αν έχει ήδη προσληφθεί κάποιο άλλο άτομο ή όχι

   

  ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

  Διαλέξτε το σωστό μέσο στο οποίο θα αναζητήσετε τις αγγελίες που σας ενδιαφέρουν

  Διαβάστε όλες τις αγγελίες που είναι σχετικές με το επάγγελμά σας ή με μια δραστηριότητα στην οποία έχετε εμπειρία

  Συμβουλευτείτε τις μικρές αγγελίες όσο το δυνατό πιο γρήγορα, για να είστε οι πρώτοι που θα απαντήσετε σε αυτές

  Μην απορρίπτετε εξ ορισμού μια αγγελία στην οποία αναφέρεται ένα προσόν που δεν διαθέτετε

  Διαβάστε καλά κάθε αγγελία που έχετε επιλέξει για να διαπιστώσετε τι είναι σημαντικό και τι όχι

  Προσπαθήστε να καταλάβετε μέσω της αγγελίας, τις ανάγκες της επιχείρησης, για να κατανοήσετε εάν είναι δυνατό να καλύψετε κάποια αδυναμία με ένα άλλο ισχυρότερο σημείο σας

  Πάρτε πληροφορίες για θέσεις εργασίας που δεν γνωρίζετε πολύ καλά: όπως ποιες είναι οι αρμοδιότητες τους ή τα καθήκοντα που σχετίζονται με αυτές

 • ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

   Ίσως να πιστεύετε ότι είναι πιο σωστό να στείλετε μια επιστολή ή να παρουσιαστείτε επί τόπου, ζητώντας μια συνάντηση. Κι όμως το τηλέφωνο είναι πολύτιμο εργαλείο για όσους αναζητούν εργασία προκειμένου να δηλώσουν αυθόρμητη υποψηφιότητα, γιατί συνδυάζει αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Οι εργοδότες το γνωρίζουν: όλο και περισσότερο, το τηλέφωνο γίνεται μέσο πρόσληψης.

   Το να γνωρίζετε πως να επικοινωνήσετε με έναν εργοδότη από το τηλέφωνο σας επιτρέπει να:

   Έχετε πρόσβαση σε θέσεις εργασίας για τις οποίες η πρόσληψη ως διαδικασία ξεκινά μέσω τηλεφώνου
   Χρησιμοποιήσετε ένα μέσω επικοινωνίας πιο άμεσο από ένα γράμμα και να καταφέρετε να κλείσετε μια συνέντευξη
   Έχετε αμέσως μια απάντηση και μερικές φορές πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν στις ανάγκες της επιχείρησης για προσωπικό

   ΤΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

   Ένα καθημερινό εργαλείο με αδιαμφισβήτητα προσόντα

  ·         Εύκολο στη χρήση

  ·         Γρήγορο

  ·         Οικονομικό (αποφεύγετε ταξίδια και μετακινήσεις)

  ·         Επιτρέπει τη συναλλαγή καθώς δύο συνομιλητές σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να διαπραγματευτούν και να αποφασίσουν

  ·         Ευέλικτο: στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας, τίποτα δεν σας εμποδίζει να σημειώνετε, να συμβουλεύεστε κάποιο έγγραφο ή έντυπο ή την οθόνη του υπολογιστή σας

  ·         Φιλικό: το τηλέφωνο επιτρέπει την ουσιαστική επικοινωνία καθώς ακόμη και ο τόνος της φωνής ή το χαμόγελο γίνονται άμεσα αισθητά.

   

  Όλοι αυτοί οι λόγοι εξηγούν γιατί οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το τηλέφωνο στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού

   

   Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

   Οι εργοδότες χρησιμοποιούν το τηλέφωνο σε διάφορα στάδια μιας διαδικασίας πρόσληψης και ειδικότερα για να:

  1. Ορίσουν τη συνάντηση με τους υποψήφιους που έχουν επιλέξει

  2. Ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες από ένα υποψήφιο του οποίου το γράμμα ή το βιογραφικό έχει κριθεί ενδιαφέρον

  3. Για να δεχθούν αυθόρμητες υποψηφιότητες

  4. Για να αποφασίσουν σε πρώτο επίπεδο (κατ’ αρχήν) την πρόσληψη

  Πως αντιμετωπίζονται οι τηλεφωνικές συνομιλίες;

  Μερικές φορές, οι τηλεφωνικές συνομιλίες «φιλτράρονται» από τους γραμματείς καθώς ο εργοδότης έχει προσδιορίσει από πριν, τα τηλεφωνήματα στα οποία επιθυμεί να απαντήσει. Ο/η γραμματέας μπορεί λοιπόν να αποφασίσει να του «περάσει» κάποια τηλεφωνήματα υποψηφίων που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν την επιχείρηση.

  Κάποιοι εργοδότες απαντούν σε όλα τα τηλεφωνήματα χωρίς να γνωρίζουν το άτομο που τηλεφωνεί. Θεωρούν ότι έτσι κερδίζουν χρόνο ιδιαίτερα στην περίπτωση που μια πρόσληψη σε συγκεκριμένη θέση επείγει.

   

  ΠΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  Εκμεταλλευτείτε τα 20 πρώτα δευτερόλεπτα

  ·         Μιλάτε σε τόνο φιλικό, χαμογελαστό και δυναμικό.

  ·         Χαιρετήστε, πείτε το όνομά σας και δώστε μερικές σύντομες πληροφορίες για σας

  «Καλημέρα, είμαι (....), τηλεφωνώ εκ μέρους του.....»

  «Ξέρω ότι αναζητάτε.....»

  «Είχαμε συναντηθεί (σε μια συγκέντρωση, σε μια εκδήλωση....)»

  «Εργαζόμουν μέχρι πρόσφατα για τον κύριο Χ, τον προμηθευτή σας σε...»

  ·         Σιγουρευτείτε ότι μιλάτε στο σωστό άτομο

  «Ο κύριος Χ;»

  «Είστε ο υπεύθυνος προσωπικού;»

  «Είστε ο διευθυντής της εταιρίας ....;»

  «Ασχολείστε με τις προσλήψεις προσωπικού;»

  ·         Εξηγήστε με συντομία το λόγο για τον οποίο τηλεφωνείτε:

  «Θα ήθελα να σας συναντήσω για να συζητήσω μαζί σας τα σχέδια για την ανάπτυξη της εταιρίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να σας βοηθήσω»

  «Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την εμπειρία μου, η οποία νομίζω ότι θα ενδιέφερε την εταιρία σας»

  «Αναζητάτε ένα συνεργάτη για..... και νομίζω ότι είμαι κατάλληλος γι’ αυτή τη θέση».

   

  Προκαλέστε το ενδιαφέρον του συνομιλητή σας

  ·         Χρησιμοποιείστε λέξεις όπως «εσείς», το «δικό σας», τα «δικά σας»

  ·         Αποδείξτε ότι γνωρίζετε αρκετά πράγματα για το συνομιλητή σας και την εταιρία του

  «Στην τελευταία έκθεση που έγινε.... το περίπτερο της εταιρίας σας μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση γιατί....»

  «Οι μικρές αγγελίες που δημοσιεύετε τακτικά..... δείχνουν ότι...»

  «Στη διαφήμισή που δημοσιεύσατε........ εξηγείτε ότι....»

  ·         Δείξτε ότι γνωρίζετε και καταλαβαίνετε την κατάσταση, τις ανάγκες και τα προβλήματα της επιχείρησης

  «Οι πολλές παραγγελίες του Χ....πρέπει.....»

  «Η επιτυχία του Χ προϊόντος......απαιτεί σίγουρα.....»

  ·         Κάντε το συνομιλητή σας να σας απαντήσει αμέσως. Κάντε του ερωτήσεις και μη μονοπωλείτε τη συζήτηση

  «Το προσωπικό της εταιρίας σας είναι όσο ακριβώς χρειάζεστε;»

  «Έχετε ήδη βρει το / τη βοηθό για.....»

  «Για να εξακολουθήσει η επιχείρηση να αναπτύσσεται, δεν θα επενδύσετε...σε;»

  ·         Να προσέχετε πολύ τον τόνο των απαντήσεων που σας δίνουν

  ·         Εάν καταλάβετε ότι ενοχλείτε, προτείνετε μια εναλλακτική λύση, χωρίς να φανείτε επιθετικοί

  «Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση από κοντά;»

  «Ο χρόνος σας είναι σίγουρα πολύτιμος...Πότε θα μπορούσα να σας ξανακαλέσω; κάποια άλλη μέρα αυτή την εβδομάδα ή καλύτερα την επόμενη;»

   

  Παρουσιάστε με δυναμικό τρόπο κάποια ισχυρά επιχειρήματα

  ·         Μην μπαίνετε σε λεπτομέρειες. Δημιουργήστε στο συνομιλητή σας την επιθυμία να μάθει περισσότερα

  ·         Παρουσιάστε γεγονότα και καταστάσεις από τα οποία υπάρχουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα

   

  Τελειώστε τη συζήτηση παίρνοντας κάποια πρωτοβουλία

  ·         Αναφέρετε ότι θα σας ενδιέφερε πολύ μια ενδεχόμενη συνάντηση ανάμεσα σε εσάς και στον συνομιλητή σας.

  ·         Προτείνετε τρόπους για μια ενδεχόμενη συνάντηση.

  «Θα περάσω από....σε καμιά δεκαπενταριά μέρες. Θα μπορούσα να σας κάνω ένα τηλέφωνο τότε;»

  «Σε αναμονή μιας πιθανής συνάντησης μεταξύ μας, σας στέλνω το βιογραφικό μου. Θα επικοινωνήσω μαζί σας σε μερικές μέρες. Ίσως αν μπορείτε κι εσείς, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας;»

  ·         Ευχαριστείστε για το χρόνο και την προσοχή που σας διέθεσαν.

   

  Πριν κάνετε το πρώτο τηλεφώνημα έχετε στο μυαλό σας τα εξής:

  ·          Εάν είναι αναγκαίο, κάνω πριν «πρόβα» (με ένα μαγνητόφωνο ή με φίλους)

  ·          Βρίσκομαι σε ένα μέρος ήσυχο που δεν θα με ενοχλήσει κανείς

  ·          Είναι η κατάλληλη ώρα για να τηλεφωνήσω (ή είναι η ώρα που μου υπέδειξαν για να τηλεφωνήσω)

  ·          Έχω τα κατάλληλα υλικά (μπλοκ, στυλό) για να κρατήσω σημειώσεις ή την ατζέντα μου Γνωρίζω το όνομα και την ιδιότητα του ατόμου στο οποίο θα τηλεφωνήσω

  ·          Θυμάμαι καλά το όνομα του ατόμου που μου υπέδειξε το άτομο στο οποίο τηλεφωνώ

  ·          Έχω προετοιμάσει τα επιχειρήματα και τις φράσεις που πιθανόν, να πρέπει να χρησιμοποιήσω

  ·          Γνωρίζω συγκεκριμένες πληροφορίες για την επιχείρηση στην οποία τηλεφωνώ

  ·          Προετοιμάζομαι για να ζητήσω συνάντηση, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μου

  ·          Είμαι έτοιμος / έτοιμη να αφήσω ένα μήνυμα εφ’ όσον «βγαίνει» τηλεφωνητής

   

  Εάν έστω και μια από τις παραπάνω φράσεις δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που γνωρίζετε ή σε αυτά που είστε έτοιμος / έτοιμη να κάνετε, θα ήταν προτιμότερο να αφήσετε το τηλεφώνημα για αργότερα, ώστε να έχετε περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

   

   ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ

  Να είστε έτοιμοι να κλείσετε το τηλέφωνο στο παραμικρό εμπόδιο ή στην παραμικρή αντίσταση που θα συναντήσετε

  Να είστε αγενείς ή εχθρικοί με την τηλεφωνήτρια και τις γραμματείς

  Να μιλάτε πολλή ώρα, χωρίς να δώσετε την ευκαιρία στο συνομιλητή σας να μιλήσει και εκείνος

  Να μιλάτε μόνο για τον εαυτό σας

  Να διστάζετε, να ζητάτε συγνώμη και γενικά να δίνετε την εντύπωση ότι δεν ξέρετε τι θέλετε

  Να χρησιμοποιείτε φράσεις ιδιαίτερης συστολής
  «Ελπίζω ότι δεν σας ενοχλώ!....»
  «Θα είχατε την καλοσύνη να με δεχθείτε για ένα ραντεβού»

  Να περάσετε ώρα εξηγώντας το λόγο του τηλεφωνήματος σας χωρίς να είστε σίγουροι ότι απευθύνεστε στο σωστό άτομο

  Να μιλάτε πολύ γρήγορα, σα να κάνετε αγγαρεία

  Να κλείσετε το τηλέφωνο, χωρίς να έχετε κλείσει ένα επόμενο ραντεβού

   ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

  Τηλεφωνήστε με ηρεμία, από ένα άνετο μέρος, και έχοντας μπροστά σας χαρτί και μολύβι για να κρατάτε σημειώσεις

  Σημειώστε από πριν κάποιες φράσεις κάποιες φράσεις που πιθανόν να χρησιμοποιήσετε και τα κυριότερα επιχειρήματα σας

  Μπείτε στο πνεύμα του διαλόγου: μιλήστε αλλά κάντε και τον άλλο να μιλήσει. Ακούτε με προσοχή

  Εξηγείστε στις γραμματείς ποιος είστε και για ποιο λόγο τηλεφωνείτε, με λίγα λόγια και με ευγενικό τρόπο

  Εκμεταλλευτείτε τα πρώτα λεπτά της συζήτησης για να χρησιμοποιήσετε φράσεις που δημιουργούν οικειότητα. Μιλήστε στο συνομιλητή σας για την επιχείρηση του

   «Προκαλέστε» το συνομιλητή σας να απαντήσει με συγκεκριμένες ερωτήσεις ή προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις. «Προτιμάτε...... ή......»

  Ανακοινώστε με σαφήνεια τι ακριβώς ζητάτε (ένα ραντεβού....) και προτείνετε το χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να περάσει μέχρι την επόμενη φορά που θα επικοινωνήσετε με το συνομιλητή σας

 • ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

  Όλες οι θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες δεν δημοσιεύονται απαραίτητα σε κάποια αγγελία. Μια πρόσληψη στις πέντε γίνεται μετά από υποβολή αυθόρμητης υποψηφιότητας. Επομένως, για να βρει κανείς δουλειά δεν φτάνει μόνο να απαντά σε αγγελίες.

  Η αγορά εργασίας έχει δύο πλευρές

  Η «ανοιχτή» αγορά αφορά σε δημοσιευμένες αγγελίες: ΟΑΕΔ, Εφημερίδες, Διαγωνισμοί κλπ

  Η «κρυμμένη» αγορά αφορά σε θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες αλλά η ύπαρξή τους δεν γνωστοποιείται πουθενά. Σε αυτές δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση, παρά μόνο μέσω αυθόρμητων υποψηφιοτήτων ή μέσω κάποιων γνωστών.

  Μια πρόσληψη στις δύο γίνεται εκτός «ανοιχτής» αγοράς

   

  ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΜΙΑ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ «ΚΡΥΜΜΕΝΗ» ΑΓΟΡΑ

   

  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να υποβάλετε μια αυθόρμητη υποψηφιότητα σε μια επιχείρηση:

  Η απευθείας επαφή

  Η επικοινωνία στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής έκθεσης, συνάντησης, συναναστροφής

  Η τηλεφωνική επαφή

  Η αποστολή σχετικής επιστολής (με courier ή fax)

  Η αποστολή ενός φακέλου υποψηφιότητας (βιογραφικό + γράμμα)

  Μήνυμα στο Διαδίκτυο

  Η δημοσίευση του επαγγελματικού σας προφίλ (στον τύπο ή στο Διαδίκτυο)

  Η συνάντηση που μπορεί να οργανωθεί μέσω κάποιου γνωστού

   

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  Μια αυθόρμητη υποψηφιότητα είναι επιτυχής όταν:

  o    Προσελκύει την προσοχή

  o    Προκαλεί στην επιχείρηση την επιθυμία να μάθει περισσότερα για σας

  o    Έχει σαν αποτέλεσμα μια πρόσκληση για συνέντευξη

  Για να πετύχει τους στόχους της, μια αυθόρμητη υποψηφιότητα πρέπει να:

  o    Στοχεύει σωστά, απευθύνεται δηλαδή σε μια επιχείρηση η οποία έχει ανάγκη από τις υπηρεσίες σας

  o    Απευθύνεται στο σωστό άτομο προσωπικά (πρόκειται συχνά για τον υπεύθυνο προσλήψεων ή για το διευθυντή του τμήματος της ζητούμενης θέσης εργασίας)

  o    Παρουσιάζεται με σωστό τρόπο και ως προς τη φόρμα και ως προς τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται

  Για να προετοιμάσετε μια αυθόρμητη υποψηφιότητα, αναζητήστε:

  o    Τις επιχειρήσεις τις οποίες αφορά άμεσα η ειδικότητα σας

  o    Συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση που σας ενδιαφέρει και στο άτομο που θα υποβάλετε την υποψηφιότητά σας

  o    Μια επιχειρηματολογία που θα στηρίξει την υποψηφιότητά σας

   ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ

  Αποφύγετε τις “standard” διαδικασίες, και τις παρόμοιες προσεγγίσεις διαφορετικών επιχειρήσεων

  Αποφύγετε διαδικασίες που δεν ταιριάζουν στην «κουλτούρα» της επιχείρησης, όπως εκκεντρικότητες σε «αυστηρούς» τομείς, προσωπική επαφή χωρίς προηγούμενη συνεννόηση σε επιχειρήσεις που προγραμματίζουν τις συναντήσεις τους κλπ.

  Αποφύγετε τις υποψηφιότητες που έχουν αποκλειστικό σημείο αναφοράς τον εαυτό σας (αυτό που είστε, αυτό που κάνετε) παραλείποντας να εξηγήσετε σε τι μπορείτε να φανείτε χρήσιμοι για την επιχείρηση

  Μην ξεχνάτε να εκπληρώσετε μια υποχρέωση που έχετε αναλάβει: π.χ. να τηλεφωνήσετε μια συγκεκριμένη ημέρα ενώ το άτομο με το οποίο προηγήθηκε συνεννόηση σας είχε ζητήσει να τηλεφωνήσετε μια άλλη ημέρα

  Αποφύγετε να είστε επιθετικοί ή να παραπονείστε: «Δεν απαντήσατε στο γράμμα μου», «Παραχωρείστε μου τουλάχιστον μια συνέντευξη»

  Μην κάνετε κατάχρηση του χρόνου των άλλων. Μια επιστολή μακροσκελής, μια τηλεφωνική επαφή στη διάρκεια της οποίας λέτε υπερβολικά πολλά πράγματα κλπ.

   

  ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

  Φροντίστε πολύ καλά την παρουσίαση της υποψηφιότητας σας, όποια μορφή και αν έχει:

  ·          Φυσική παρουσία, και τρόπος ένδυσης

  ·          Ποιότητα χαρτιού που χρησιμοποιείτε, γραφικός σας χαρακτήρα, φωτοαντίγραφα κλπ

  ·          Ευγένεια, χαμόγελο, αυτοπεποίθηση

  Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση, πριν υποβάλετε αυθόρμητη υποψηφιότητα

  ·      Μην διστάσετε να κάνετε ένα τηλεφώνημα σε κάποια γραμματέα ή στο τηλεφωνικό κέντρο για να ζητήσετε τις πληροφορίες που σας χρειάζονται (όνομα στελέχους που σχετίζεται με τη θέση εργασίας, δραστηριότητες επιχείρησης κλπ).

  Προσωποποιήστε το μήνυμα σας

  ·          Αναζητώντας το όνομα του ατόμου με το οποίο θα πρέπει να επικοινωνήσετε.

  Υιοθετείστε μια «επαγγελματική» στάση:

  ·          Δεν αναζητάτε μόνο μια θέση εργασίας ή μια συνέντευξη, αλλά προσφέρετε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις υπηρεσίες σας.

  Προτιμείστε τον τρόπο που σας κάνει να:

  ·          Αισθάνεστε πιο άνετα ή ταιριάζει περισσότερο στο συνομιλητή σας

  Να είστε ευθείς και συγκεκριμένοι. Παρουσιάστε τα επιχειρήματά σας βασισμένοι σε γεγονότα, αποτελέσματα, αριθμούς.

  Μην εγκαταλείπετε την προσπάθειά σας μετά την πρώτη συνάντηση. Επιδιώξτε και άλλες επαφές με την επιχείρηση και παρακολουθήστε την πορεία της υποψηφιότητας σας.