Νέες θέσεις εργασίας

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό ως τον σημαντικότερο παράγοντα επίτευξης των στόχων του και ενδιαφέρεται τόσο για την κάλυψη των αναγκών του με στελέχη υψηλού επιπέδου όσο και για την επέκταση των συνεργασιών του με έμπειρους, πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του δυναμικού περιβάλλοντος εργασίας της εταιρείας.

Η επιλογή στελεχών και συνεργατών γίνεται με απολύτως αξιοκρατικά κριτήρια συμβατά με την πολιτική ίσων ευκαιριών και προώθησης της διαφορετικότητας που το Μ.Ε.Κ. Α.Ε.  έχει υιοθετήσει και ακολουθεί χωρίς παρεκκλίσεις από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τις ανάγκες της εταιρείας μας για νέες προσλήψεις – συνεργασίες και να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ειδική φόρμα επικοινωνίας.

 

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. , δραστηριοποιείται στον τομέα της δια βίου μάθησης με μοναδικό στόχο την παροχή ποιοτικής & σύγχρονης γνώσης προσαρμοσμένης στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

 

Ο Όρος «δια βίου μάθηση (ή εκπαίδευση)» αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙA

Lifelong learning is the “ongoing, voluntary, and self-motivated” pursuit of knowledge for either personal or professional reasons. Therefore, it not only enhances social inclusion, active citizenship, and personal development, but also self-sustainability, rather than competitiveness and employability. SOURCE: WIKIPEDIA