Νέες θέσεις εργασίας

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό ως τον σημαντικότερο παράγοντα επίτευξης των στόχων του και ενδιαφέρεται τόσο για την κάλυψη των αναγκών του με στελέχη υψηλού επιπέδου όσο και για την επέκταση των συνεργασιών του με έμπειρους, πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του δυναμικού περιβάλλοντος εργασίας της εταιρείας.

Η επιλογή στελεχών και συνεργατών γίνεται με απολύτως αξιοκρατικά κριτήρια συμβατά με την πολιτική ίσων ευκαιριών και προώθησης της διαφορετικότητας που το Μ.Ε.Κ. Α.Ε.  έχει υιοθετήσει και ακολουθεί χωρίς παρεκκλίσεις από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τις ανάγκες της εταιρείας μας για νέες προσλήψεις – συνεργασίες και να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ειδική φόρμα επικοινωνίας.