Δράσεις συμβουλευτικής

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. δραστηριοποιείται παράλληλα με τις ενέργειες κατάρτισης σε δράσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών απασχολησιμότητας ατόμων που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας.

Μέσω αυτών των δράσεων επιδιώκει, κυρίως, τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων κατάλληλων να επιτρέψουν στους συμμετέχοντες σε αυτές να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά προγράμματα κατάρτισης και στη συνέχεια να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού δράσεων της, η ομάδα του ΜΕΚ επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά σε δύο έννοιες:

Ενδυνάμωση: η διαδικασία καλλιέργειας της ικανότητας του ατόμου να  κάνει επιλογές και να μετατρέπει την επιλογή σε πράξη - αποτέλεσμα

Εμψύχωση: η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης και των δεξιοτήτων μέσα από σχέσεις που βασίζονται στη συνεργασία, την πρωτοβουλία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη   

Το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. υλοποιεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο πλήθος δράσεων συμβουλευτικής για την βελτίωση των συνθηκών απασχολησιμότητας μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων στα πλαίσια του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»:  

[START "ΑΕΙΦΟΡΙΑ"]

Ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΕΙΦΟΡΙΑ» η οποία υλοποιεί την Πράξη «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ» το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΕΚ Α.Ε. έχει αναλάβει τις δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για το σύνολο των ωφελουμένων του Προγράμματος, που περιλαμβάνουν:

  • Ατομικές συνεδρίες ειδικευμένων συμβούλων με κάθε συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα με στόχο την εκπόνηση ατομικού σχεδίου δράσης.
  • Τεχνικές και εργαλεία ανεύρεσης εργασίας, όπως η σύνταξη και εξειδίκευση του Βιογραφικού Σημειώματος για συγκεκριμένη θέση εργασίας, προετοιμασία για την συνέντευξη με εργοδότη, ανάδειξη και υποστήριξη επαγγελματικών προσόντων, ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε συνέχεια της συνέντευξης (“follow-up”).

Διαβάστε περισσότερα

[END]

[START "ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΓΗ"]

Ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΓΗ» η οποία υλοποιεί την Πράξη «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΕΚ Α.Ε. έχει αναλάβει δράσεις συμβουλευτικής των ωφελουμένων, περιλαμβανομένης της:

  • Εκπόνησης ατομικού σχεδίου δράσης
  • Συμβουλευτικής σε θέματα εργατικής νομοθεσίας (αμοιβές, συλλογικές συμβάσεις και συνδικαλιστικά δικαιώματα, κα)
  • Τεχνικών εύρεσης εργασίας
  • Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας και περαιτέρω εξειδίκευση για την Κοινωνική οικονομία και τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, διαδικασίες για την ίδρυση επιχείρησης/ κοινωνικής επιχείρησης, χρηματοοικονομική διαχείριση, κα)

Διαβάστε περισσότερα

[END]

[START "ΓΑΙΑ"]

Το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΕΚ Α.Ε.  είναι μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΓΑΙΑ», η οποία υλοποιεί την Πράξη: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» που απευθύνεται σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες. Στο πλαίσιο του έργου οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρείας μας πραγματοποιούν ατομικές συνεδρίες για τη διάγνωση των αναγκών του ωφελουμένου, καταρτίζουν το ατομικό του σχέδιο δράσης, αναλαμβάνουν δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και δράσεις συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας/ κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε περισσότερα

[END]

[START "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ"]

Στο πλαίσιο της Πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» που απευθύνεται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΕΚ Α.Ε.  ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ» υλοποιεί το σύνολο των δράσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας περιλαμβανομένης νομικής και φορολογικής υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης των ωφελουμένων.

Διαβάστε περισσότερα

[END]