Ευρωπαϊκά έργα

[START "<div><img src="/Media/Default/img/european%201.gif.png" height="90px" /></div>"]

Στα πλαίσια του Ε.Π. «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»,  το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. έχει υλοποιήσει τρία συνολικά έργα και οχτώ προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, τον Δήμο Χαλκηδόνος, και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας).

     

Ωφελούμενοι των προγραμμάτων κατάρτισης ήταν άνεργοι, εργαζόμενοι – αυτοαπασχολούμενοι – επιχειρηματίες, οι οποίοι  πραγματοποίησαν επίσκεψη στη Βουλγαρία για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τοπικούς φορείς.

[END]

[START "<dib><img src="/Media/Default/img/CY.jpg"/></div>"]

Το ΜΕΚ υλοποιεί έργα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα – Κύπρος" 2007 – 2013 το οποίο είναι πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
Το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 είναι η ανάδειξη της περιοχής συνεργασίας ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.  

 

[END]

[START "<div><img src="/Media/Default/img/european%202.gif" /></div>"]

Στα πλαίσια της Κ.Π. «INTERREG IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ», το Μ.Ε.Κ. Α.Ε. έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων κατάρτισης στα θεματικά αντικείμενα: Τουρισμός, Πληροφορική, Διοίκηση και Οργάνωση ΜΜΕ. Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών συνεργάστηκε με το Επιμελητήριο Σερρών και δήμους των Σερρών όπως ο Δήμος Εμ.Παππά, Δήμος Αλιστράτης, Δήμος Σκοτούσσης, Δήμος Σκουτάρεως, Δήμος Ηράκλειας, Δήμος Κερκίνης, Δήμος Νέας Ζίχνης.

Ωφελούμενοι ήταν Έλληνες και Βούλγαροι άνεργοι, οι οποίοι καταρτίστηκαν στις δομές της εταιρείας στις Σέρρες.

[END]

[START "Erasmus+: KA3, Support for Policy Reform - Civil Society Cooperation in the field of Education and Training"]

«Οδηγός Καλών Πρακτικών: Κατάρτιση και Κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση ατόμων με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα»

 

Έργο που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS + Key Action 3:        

 "Support for Politicy Reforms-Civil Society Cooperation in the field of Education and Training" (2014) από την Comité Européen de Coordination (CEC, Brussels) www.cesasbl.org, δίκτυο 22 οργανώσεων από 14 χώρες -μέλη της ΕΕ με κοινό στόχο την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση ατόμων χαμηλής εξειδίκευσης μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης για την απόκτηση αναβαθμισμένων προσόντων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

 

Το Μ.Ε.Κ.  Α.Ε. είναι μέλος του δικτύου CEC και συμμετείχε στο έργο με τη συνεισφορά καλών πρακτικών από την πρόσφατη εμπειρία του στην κατάρτιση και πρόσβαση στην εργασία ατόμων που ανήκουν σε  ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στα γαλλικά και στα αγγλικά.

[END]