ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

[START "Aντικείμενο της δράσης"]

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε άνεργους αποφοίτους Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. ηλικίας έως 29 ετών εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ η οποία περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 480 ωρών (αποκλείεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων Δημοσίου, ΔΕΚΟ και τυχερών παιχνιδιών), που θα επιλεγούν από τους παρόχους κατάρτισης.
  • Συμπληρωματικές υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, που αφορούν: α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/ δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ην τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
  • Πριν την έναρξη των θεωρητικής κατάρτισης και με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης γίνεται διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών και οριζόντιων δεξιοτήτων των ωφελούμενων με το επίπεδο του τμήματος θεωρητικής κατάρτισης και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης.
Χρηματοδότηση: Ε.Π "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με πόρους της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

[END]

[START "Ωφελούμενοι της δράσης "]

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι άνεργοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ηλικίας έως 29 ετών με ημερομηνία γέννησης από 1/1/1985, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του  ΟΑΕΔ.

[END]

[START "Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο μητρώο ωφελούμενων "]

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/project/view/id/21

Η προθεσμία για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής αρχίζει από την 22/12/2014 και λήγει την 14/01/2015 (ώρα 11:59).

[END]

[START "Εκπαιδευτικό επίδομα"]

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

[END]

[START "Διαθέσιμο Πρόγραμμα Κατάρτισης"]

Προγράμματα Κατάρτισης θα υλοποιηθούν σε Πιστοποιημένες Αίθουσες σε: Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Λήμνο, Σάμο, Μυτιλήνη, Χίο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[END]

[START ''Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις'']

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η επιχείρηση με την επωνυμία ENACT AE

Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ , ΤΚ 45110 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 41 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.

Η επιχείρηση με την επωνυμία ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΔΩΔΩΝΗΣ 73, ΤΚ 45221 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΡ - ΜΕΛΕΤΕΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΓΚΙΚΑΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΚΟΝΙΤΣΑ, ΤΚ 44100 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΡ. ΛΩΛΗΣ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση 6ο ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ, ΤΚ 45500 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ Ο.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΑΡΙΣΤΗ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΤΚ 44016 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ - ΠΟΥΛΙΟΥ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 8, ΤΚ 45333 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΜΟΥΚΑΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ 4, ΤΚ 45332 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση Ν. ΔΟΣΙΟΥ 13, ΤΚ 45333 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 35, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΤΚ 45221 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΟΠΤΙΚΑ – ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΥΛΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ 18, ΤΚ 45332 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΧΑΡΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΠΟΥΚΕΒΙΛ 6, ΤΚ 45333 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΟΔΗΛΑΤΑ – ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στο παράρτημά της στην διεύθυνση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 36, ΤΚ 45333, Ιωάννινα. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΑΣΠΑΣΙΑ Π. ΤΣΙΤΟΦΩΤΟΥ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΦΙΛΙΤΗ 11, ΤΚ 45444 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΤΡΟΧΕΙΟ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ».Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία Α. ΒΑΣΣΗΣ – Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΠΟΥΚΕΒΙΛ 7, ΤΚ 45444 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στο παράρτημά της στην διεύθυνση ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 20-22, ΤΚ 45332, Ιωάννινα. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε. ΡΕΣΣΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 25, ΤΚ 45221 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 25, ΤΚ 45221, Ιωάννινα. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία TOPOMET A.E. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 11, ΤΚ 45221 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 5 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΒΛΑΔΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση 4Ο ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ, ΤΚ 45221 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΗΣ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της .
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΤΑΣΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1, ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ, ΤΚ 45332 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΡΟΥΧΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της .
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 47, ΤΚ 45221 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΜΠΟΡΙΑ – SERVICE ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ Φ. ΡΑΠΑΚΟΥΣΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΚ 45221 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΡΑΠΑΚΟΥΣΗ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στο παράρτημά της στην διεύθυνση ΝΗΣΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΚ 45500, Ιωάννινα. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση 28ΗΣ ΙΚΤΩΒΡΙΟΥ 17, ΤΚ 45332 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΣΕΒΑΣΤΙΝΑ ΓΟΡΓΟΛΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, ΤΚ 45444 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ – ΙΤΑΛΙΚΩΝ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση 28ΗΣ ΙΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, ΤΚ 45444, Ιωάννινα. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΙΖΟΣ Ο.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΚ 45500 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ – ΚΑΤΑΪΦΙ - ΣΦΟΛΙΑΤΑ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος 
με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της .
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΖΗΝΑΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5, ΤΚ 45332 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΑΓΑΘΗ ΚΟΥΤΛΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 52, ΕΛΕΟΥΣΑ, ΤΚ 45500 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 6 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΪΔΗΣ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΖΥΓΟΜΑΛΛΗ 20, ΤΚ 45332 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 36, ΤΚ 45333 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΛΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ 14, ΤΚ 45332 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ».  Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία Γ. ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ε.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΔΩΔΩΝΗΣ 31, ΤΚ 45221 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 2 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση ΔΩΔΩΝΗΣ 31, ΤΚ 45221, Ιωάννινα. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΚ 45500 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 8 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΣΙΟΥΛΑΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 7-9, ΤΚ 45332 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΛΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΤΑΣΣΟΥ ΙΣΑΑΚ 6, ΤΚ 45500 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 10 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της .
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΤΚ 44100 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στο παράρτημά της στην διεύθυνση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 8, ΝΕΑ ΖΩΗ, ΤΚ 45500, Ιωάννινα. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΚΥΡΟΣ Ν. ΖΙΑΓΚΑΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΑΚΚΑ 10, ΤΚ 45332 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΙΔΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΑΡΙΣΤΕΑ Ν. ΜΙΣΣΙΟΥ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΣΤΟΜΙΟΥ 1 ΚΟΝΙΤΣΑ, ΤΚ 44100 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΛΑΜΠΡΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ, ΤΚ 45500 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΓΚΟΚΗΣ Ι. – ΚΙΣΚΙΝΗ Ε. ΟΕ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΠΟΥΛΙΤΣΑ 2, ΤΚ 45221 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΑΡΕΘΑ 5, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΤΚ 45221 Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 4 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 26, ΤΚ 45500 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία Π. ΓΚΑΣΙΟΥ – Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΕ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 13, ΤΚ 45444 Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  4ο  ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΚ 45500,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  0  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΓΟΥΝΑΡΗ 2,   ΤΚ 45444, Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ, π ροτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΓΚΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΠΛ. ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2,   ΤΚ 45444, Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΑ-ΝΙΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 11, ΤΚ 45221, Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΑΡΚΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 15 άτομα και προσφέρει 3 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 5,  ΤΚ 45332,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος 
με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   Ι.Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΔΙΛΟΦΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ,  ΤΚ 45500,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ), προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5,  ΤΚ 45332,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 2 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΚΑΜΗΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΖΥΓΟΜΑΛΛΗ 1, Τ.Κ. 45332,  Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ 92,  ΤΚ 45332,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΜΙΧ. ΑΓΓΕΛΟΥ 18,   ΤΚ 45332,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΚΟΚΚΙΝΟΣ Β.Α.Σ. ΟΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 28-30, ΤΚ 45332, Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ Δ. – ΣΑΪΝΗ Τ. Ο.Ε. 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 29, ΝΕΑ ΖΩΗ,   ΤΚ 45500,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» .Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 2 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΟΥΓΚΙΟY 15,  ΤΚ 45221,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΥΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 26 ΑΝΑΤΟΛΗ, ΤΚ 45221,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» .Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  0  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1,  ΤΚ 45221, Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ή ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΜΠΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 3-5,   ΤΚ 45445,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ, ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κ.ΛΠ. προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 4 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΖΥΓΟΜΑΛΛΗ 14, Τ.Κ. 45332,  Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε.  για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΜΠΕΣΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 43,   ΤΚ 45332, Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ , προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ 7,  ΤΚ 45332, Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕΒΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  5ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 5 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΟΛΥΜΠΙΟN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΛΙΧΟΥ – ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΑ,  ΤΚ 26443, ΠΑΤΡΑ με αντικείμενο δραστηριότητας ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 46 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στο Υποκατάστημά της στην διεύθυνση  ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΚ 45500,  Ιωάννινα .
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΔΟΜΠΟΛΗ 7,   ΤΚ 45332, Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΓΟΥΝΑΡΗ 2, Τ.Κ. 45444,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΔΩΔΩΝΗΣ 13,   ΤΚ 45221,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 2 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΔΩΔΩΝΗΣ 31, ΤΚ 45221, Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΠΡΕΝΤΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 29, ΣΕΙΣΜΠΟΠΛΗΚΤΑ,  ΤΚ 45500,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Ή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΔΩΔΩΝΗΣ 9,  ΤΚ 45221,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΡΟΜΠΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΑΒΕΡΩΦ 10, ΤΚ 45332, Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΤΖΗΜΑ ΕΛΕΝΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑ 59, ΤΚ 45332, Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΤΣΕΓΚΡΑΧΤΣΗ ΚΟΛΕΜΠΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΔΟΜΠΟΛΗ 1,   ΤΚ 45332,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΤΣΟΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 113  ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΤΚ 45221,  Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  1  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία: GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση: ΖΕΦΥΡΟΥ 56 & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  Τ.Κ. 17564, στο Παλαιό Φάληρο και Υποκατάστημα στη διεύθυνση: ΜΑΝΩΛΙΑΣΗΣ 57, ΤΚ 45221, Ιωάννινα με αντικείμενο δραστηριότητας: ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 329 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στο Υποκατάστημά της στην διεύθυνση: ΜΑΝΩΛΙΑΣΗΣ 57, ΤΚ 45221, Ιωάννινα. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 28-30, ΤΚ 45332, Ιωάννινα, με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 2 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία BUSESPARTS I.K.E
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 67, ΤΚ 71306 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΚΑΒΓΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 275  , ΤΚ 71409 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στο υποκατάστημα της στην διεύθυνση ΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΤΑΚΗ 40, ΤΚ 71410 Ηράκλειο Κρήτης. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΝΟΛΟΓΙΩΝ&ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 76 , ΤΚ 70400 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 35 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στο υποκατάστημα της στην διεύθυνση ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΥΤΩΝ, ΤΚ 70013 Ηράκλειο Κρήτης. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΤΑΚΗ 40  , ΤΚ 71410 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ., προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στο υποκατάστημα της στην διεύθυνση ΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΤΑΚΗ 40, ΤΚ 71410 Ηράκλειο Κρήτης. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ Μ.ΚΟΡΑΚΑ , ΤΚ 71305 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΙΚΑΡΟΥ 50 , ΤΚ 71307 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΔΑΙΔΑΛΟΥ 36 , ΤΚ 71202 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΓΛΥΚΥΡΕΥΣΤΑ ΕΠΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΜΑΛΑΔΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  , ΤΚ 71500 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 55 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  Μ.Φ.Η. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  , ΤΚ 71201 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 34 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΖΩΓΡΑΦΟΥ 13 , ΤΚ 71201 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΣ-ΑΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ 4 , ΤΚ 70100 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 100 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Ε.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Μ & ΣΙΑ ΟΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 5 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ , ΤΚ 70014 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 29 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 45 , ΤΚ 71201Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 30 άτομα και προσφέρει 3 θέσεις πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΦΟΔΕΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.-ΚΩΤΤΑΣ Κ.-ΝΙΡΑΚΗΣ Ε Ο.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 32 , ΤΚ 71305 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 18 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΛΥΣ.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7 , ΤΚ 71202 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 17 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΧΑΝΔΑΚΟΣ 10 , ΤΚ 71202 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος 
με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΚΑΦΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 35, ΤΚ 71306 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΜΥΡΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ΤΚ 70100 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΜΟΥΣΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 6 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία Ν.ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ- Μ.ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΟΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΜΥΚΗΝΩΝ 2 , ΤΚ 71409 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΚΑΤΕΧΑΚΗ 18 , ΤΚ 71201 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 65 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΑΜΙΣΟΥ 2, ΤΚ 71201 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29 , ΤΚ 71414 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 5 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στο υποκατάστημα της στην διεύθυνση ΜΑΥΡΟΛΕΝΗΣ 2, ΤΚ 71201Ηράκλειο Κρήτης. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία Π.ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ- Ε.ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ Ο.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΚΑΝΤΑΝΟΥ 95 , ΤΚ 71303 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ &ΣΙΑ ΟΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΗΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΚ 71500 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 15 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΜΑΡΙΑ Κ.ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61, ΤΚ 71305 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΕΜΜ.ΞΑΝΘΟΥ 107 , ΤΚ 71307 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ 186 , ΤΚ 71409 Ηράκλειο Κρήτης με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΕΥΓΕΝΙΑ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΚ 81401 Λήμνος, με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση Μητροπόλεως 21 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ, ΤΚ 81400 Λήμνος  με αντικείμενο δραστηριότητας Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ, ΤΚ 81400 Λήμνος  με αντικείμενο δραστηριότητας Βιβλιοχαρτοπωλείο, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑ ΕΤΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση Ανδρούτσου 5-7 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΚ 81400 Λήμνος  με αντικείμενο δραστηριότητας ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 2 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  Γ. Ζ ΖΑΧΑΡΩΦ. ΑΘ. Γ. ΖΑΧΑΡΩΦ Ο.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ  ΛΗΜΝΟΣ, ΤΚ 81400 Λήμνος  με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Ι. ΖΗΝΟΒΙΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση Π.Κυδά 32 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ, ΤΚ 81400 Λήμνος  με αντικείμενο δραστηριότητας  Αγιογραφίες, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΣΤΑΜΑΤΕΡΗΣ  Ε.Π.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ ΛΗΜΝΟΣ, ΤΚ 81401 Λήμνος  με αντικείμενο δραστηριότητας Κυλινδρόμυλοι Φούρνος, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΤΖΕΛΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΚ 81400 Λήμνος  με αντικείμενο δραστηριότητας ΚΡΕΠΕΡΙ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΤΡΑΜΟΝΤΑΝΗΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΑΤΣΙΚΗ  ΛΗΜΝΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ), ΤΚ 81400 Λήμνος με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΤΡΑΜΟΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση Καρατζά 6 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΚ 81400 Λήμνος  με αντικείμενο δραστηριότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΔΕΣΠΟΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΜΥΡΙΝΑ  ΛΗΜΝΟΣ, ΤΚ 81400 Λήμνος  με αντικείμενο δραστηριότητας ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 2 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΣΩΤΗΡΙΟΣ Λ. ΧΑΣΑΠΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση 2ο ΧΛΜ  ΜΥΡΙΝΑΣ - ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΣ, ΤΚ 81400 Λήμνος  με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μ. ΧΡΥΣΑΦΗ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση Λεωφόρος Δημοκρατίας 10 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΚ 81400 Λήμνος  με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 6 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ  Ν.  ΦΙΛΙΣΙΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΠΕΤΡΑ-ΑΝΑΞΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81109 Μυτιλήνη με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΝΤ/ΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» .Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα ένα άτομο και προσφέρει μία θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΔΑΦΙΑ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107 Μυτιλήνη,με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΑΝΤ/ΛΕΙΟ-ΨΙΛΙΚΑ-ΤΣΙΓΑΡΑ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  μηδέν  άτομα και προσφέρει μία  θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση  ΔΑΦΙΑ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΑΛΛΟΝΗ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107 Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΕΝΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  μηδέν  άτομα και προσφέρει μία  θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση  ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107, Μυτιλήνη. 
 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ)
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΑΛΛΟΝΗ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107 Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΓΕΩΡΓ. ΚΤΗΝ/ΚΑ  ΦΑΡΜΑΚΑ-ΣΠΟΡΟΙ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  δέκα έξι  άτομα  και προσφέρει δύο  θέσεις πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση  ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΠΕΛΑ  Α.Ξ.Τ.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107 Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  οκτώ  άτομα  και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΥΛΜΠΑΝΗΣ.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81104 Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  ένα άτομο και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81104, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΑΜΠΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΚΑΛΛΟΝΗ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107 Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ-ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  μηδέν άτομα  και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΑΛΛΟΝΗ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107 Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  ένα  άτομο και προσφέρει μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81102 Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ-ΦΥΤΩΡΙΑ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  μηδέν άτομα και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81102, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 164  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) απασχολεί σήμερα  τρία  άτομα και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 164 ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Ι.-ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Β. Ο.Ε. 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΚΑΛΛΟΝΗ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107
Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  δύο  άτομα και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΑΛΛΟΝΗ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΛΔΕΛΗΣ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΠΛΩΜΑΡΙ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81200, Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΔΙΠΛΩΜ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.,προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  μηδέν άτομα και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΠΛΩΜΑΡΙ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81200, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΣΑΡΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81102, Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  μηδέν άτομα και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81102, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΠΑΣ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΚΑΛΛΟΝΗ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107, Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  μηδέν άτομα και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΑΛΛΟΝΗ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81102 Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  μηδέν άτομα και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81102, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡ. ΑΔΑΛΗΣ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81104, Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  μηδέν άτομα και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81104, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΓΙΑΦΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΠΕΤΡΑ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81109, Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  ένα άτομο και προσφέρει μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΠΕΤΡΑ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81109, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΚΕΦΑΛΑΔΕΛΛΗ  ΕΥΔΟΚΙΑ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107 Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  τρία άτομα και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81107, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   Ε.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ -Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 49  ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα είκοσι δύο  άτομα και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 49   ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία   ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση   ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81108, Μυτιλήνη, με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα  δύο  άτομα και προσφέρει  μία  θέση  πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΚ 81108, Μυτιλήνη. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΒΑΒΑΛΙΑΡΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Π. ΒΟΣΤΑΝΗ 14, με αντικείμενο δραστηριότητας ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   Π. ΒΟΣΤΑΝΗ 14. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΒΑΛΑΣΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22, με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΑΒΕΤΣΟΥ  40 , με αντικείμενο δραστηριότητας ΙΑΤΡΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΑΒΕΤΣΟΥ 40. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 27 άτομα και προσφέρει 3 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΑΡΑΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ 18 , με αντικείμενο δραστηριότητας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ 18. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΩΣΤΗΣ Ε.- ΚΑΣΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Η. Ο.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 22, με αντικείμενο δραστηριότητας ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 22. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  Π. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ- Α. ΚΟΤΤΙΚΑ-Ι. ΦΛΩΡΙΔΗΣ Ο.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΣΜΥΡΝΗΣ 1, με αντικείμενο δραστηριότητας ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 18 άτομα και προσφέρει 2 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΣΜΥΡΝΗΣ 1. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΙΝΔΕΡΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Α , με αντικείμενο δραστηριότητας ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Α. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  Π. ΚΟΥΦΕΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 28, με αντικείμενο δραστηριότητας ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 10 άτομα και προσφέρει 2 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 28. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΟΥΤΟΥΓΔΗΣ- ΜΑΡΤΙΝΑΚΟΣ Ο.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΣΒΙΟΥ 2, με αντικείμενο δραστηριότητας ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΣΒΙΟΥ 2. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΕΡΕΣΟΥ 17, με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΕΡΕΣΟΥ 17. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΙΤΖΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΕΡΕΣΟΥ 5, με αντικείμενο δραστηριότητας ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΕΡΕΣΟΥ 5. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΜΩΫΣΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ, με αντικείμενο δραστηριότητας ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  «ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» Κ.ΛΟΥΠΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΟΥΤΖΑ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 2  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΟΥΤΖΑ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 , με αντικείμενο δραστηριότητας ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΠΕΛΑ  Α.Ξ.Τ.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, με αντικείμενο δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα8άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΣΑΝΤΗΓ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 44, με αντικείμενο δραστηριότητας ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΑΒΕΤΣΟΥ 44. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Γ. ΣΚΟΥΦΟΥ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ 6, με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ 6. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΣΤΟΪΚΟΣ ΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 1, με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΚΔΟΣΕΙΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 1. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΝΕΑΠΟΛΗ, με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΝΕΑΠΟΛΗ. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ 15, με αντικείμενο δραστηριότητας ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ 15. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  MULTIRAMA E.ΠΛΑΤΩΝ-Θ.ΣΥΝΟΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΣΜΥΡΝΗΣ 7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ , προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 2  άτομα και προσφέρει 1. θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΣΜΥΡΝΗΣ 7 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΠΑΡΤΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΡΑΛΛΟΥ Ι. ΒΑΛΑΣΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ 18 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ -ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ 18 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΒΑΜΒΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ.ΒΟΜΒΟΝΗΣ& ΣΙΑ Ο.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  6 ΧΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- ΘΕΡΜΗΣ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ –ΕΦΟΔΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   6 ΧΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- ΘΕΡΜΗΣ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ- ΣΑΡΑΚΑΚΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 44 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΑΒΕΤΣΟΥ 44 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΠΡΟΤΥΠΟ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ -.Β.ΚΑΡΒΕΛΗΣ-Χ. Ν ΜΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Α.ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ 66 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   Α.ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ 66 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ Ν.ΡΑΝΙΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 2  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ  , με αντικείμενο δραστηριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ  
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ι.- ΜΑΡΑΓΚΕΛΛΗΣ Θ.- ΜΑΡΙΓΛΗΣ Ε.-ΧΖΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. Ο.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΑΒΕΤΣΟΥ & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 42 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ , προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0..  άτομα και προσφέρει 1.. θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΑΒΕΤΣΟΥ & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 42 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΛΕΣΒΙΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΦΤΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  8 ΧΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΜΟΡΙΑΣ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 18  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   8 ΧΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΜΟΡΙΑΣ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  MΙΧΑΛΑΚΗΣ ΒΥΡΩΝ-ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΞΗ 26 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΞΗ 26 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 97 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 97 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ 1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΕΚΔΟΣΕΙΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 12  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ 1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΑΦΟΙ ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗ Ε.Ε.
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 8 ΜΥΤΙΛΗΝΗ , με αντικείμενο δραστηριότητας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 8  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 8 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  TZANNHΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 107-109 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, με αντικείμενο δραστηριότητας ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της στην διεύθυνση   ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 107-109 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΤΖΑΝΕΡΟΣ Ν.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση Π.ΚΥΔΑ 5 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ, ΤΚ 81400 Λήμνος  με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 4 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΤΣΙΑΜΠΑ Γ. ΜΑΡΙΑ

Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΜΟΥΔΡΟΣ  ΛΗΜΝΟΣ , ΤΚ 81401 Λήμνος, με αντικείμενο δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ , προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.

Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΝΕΤΑ

Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση ΜΥΡΙΝΑ  ΛΗΜΝΟΣ , ΤΚ 81400 Λήμνος, με αντικείμενο δραστηριότητας ΦΥΤΩΡΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 

Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Πυθαγόρα 9, ΤΚ 83100 Σάμος,  με αντικείμενο δραστηριότητας Τεχνικό γραφείο, Προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΒΗΘΛΕΕΜ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΑΡΑΜΗΝΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Σμύρνης 4 , ΤΚ 83100 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας Μικροβιολογικό εργαστήριο, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1  άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΓΑΛΑΝΟΣ ΙΠΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Νοέμη ντα ελ 10, ΤΚ 83100 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας Λογιστικό- φοροτεχνικό γραφείο, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 7 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Εμμ. Σοφούλη 21, ΤΚ 83100 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας Γαστρεντερολογικές εξετάσεις- υπέρηχος, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ».  Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 2 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΑΚΟΣ ΟΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Άνω Βαθύ, ΤΚ 83100 Σάμος με αντικείμενο δραστηριότητας  Φαρμακείο, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ».  Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Μαλαγάρι , ΤΚ 83100 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας Συνεταιρισμός, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ».  Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 95 άτομα και προσφέρει 3 θέσης πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΙΣΙΔΩΡΟΣ Α. ΑΔΑΜΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Αγ. Κήρυκος Ικαρίας, ΤΚ 83300 Ικαρία, με αντικείμενο δραστηριότητας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος  με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ».  Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1  άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤ. ΡΟΥΣΤΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Αγ. Κήρυκος Ικαρίας, ΤΚ 83300 Ικαρία, με αντικείμενο δραστηριότητας Ασφαλιστικό γραφείο, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- METALIZE BOX
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Λυκούργου Λογοθέτη 55 Καρλόβασι, ΤΚ 83200 Σάμος  με αντικείμενο δραστηριότητας Γυμναστήριο. Προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Πλατεία Αγ. Σπυριδώνη , ΤΚ 83100 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας Προληπτική και Διαγνωστική –Καρδιολόγος, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΚΤΕΟ ΣΑΜΟΥ ΕΠΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Μυτιληνιοί Σάμου, ΤΚ 83101 Σάμος  με αντικείμενο δραστηριότητας Τεχνικός έλεγχος οχημάτων, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 5  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΜΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Νέο Καρλόβασι, ΤΚ 83200 Σάμος με αντικείμενο δραστηριότητας Λογιστικά-Ασφαλιστικά- Σύμβ. Επιχειρήσεων, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της. 
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΛΙΘΟΞΟΟΥ- ΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΟΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Λυκούργου Λογοθέτη 14 Καρλόβασι, ΤΚ 83200 Σάμος 
με αντικείμενο δραστηριότητας  Εμπορία Η/Υ, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜ. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Θεμ. Σοφούλη 11 Καρλόβασι, ΤΚ 83200 Σάμος,  με αντικείμενο δραστηριότητας Συνεργείο αυτοκινήτων, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Κανάρη, ΤΚ 83100 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας Φροντιστήρια μέσης Εκπαίδευσης, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 15 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΕΙΡΗΝΗ Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Έυδηλος Ικαρίας, ΤΚ 83302 Ικαρία, με αντικείμενο δραστηριότητας Δικηγορικό  γραφείο, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1  άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Σμύρνης 6, ΤΚ 83100 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας Κέντρο ξένων γλωσσών, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1 άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ ΑΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Θεμ. Σοφούλη 5, ΤΚ 83100 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας Ναυτιλιακές Τουριστικές Εμπορικές Επιχειρήσεις, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 7 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Πυθαγόρειο , ΤΚ 83103 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας  Εκμετάλλευση ξενοδοχείου, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 22 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Μαραθόκαμπος Σάμου, ΤΚ 83102 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας Γυμναστήριο, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝ.& ΣΙΑ ΟΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Πλατεία Πυθαγόρα, ΤΚ 83100 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας Ταμείο εξυπηρέτηση πελατών- πωλήσεις, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 11  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΠΙΤΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Κάμπος Ικαρίας, ΤΚ 83302 Ικαρία, με αντικείμενο δραστηριότητας Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις- Υπηρεσίες Μελετών Μηχανολόγου Μηχανικού γενικά, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ- ΣΑ.Τ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Θεμ. Σοφούλη 5, ΤΚ 83100 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας Ενημέρωση – ψυχαγωγία, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 3  άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΓΙΑΣΕΜΩ Α. ΣΑΡΑΝΤΟΥ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Όρμος Καρλοβάσου, ΤΚ 83200 Σάμος , με αντικείμενο δραστηριότητας Κατασκευή σιδήρου- μπετόν, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΑΞΙΩΤΗΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Κέδρος, ΤΚ 83100 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας Πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 5 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Ομήρου 10 Καρλόβασι, ΤΚ 83200 Σάμος , με αντικείμενο δραστηριότητας Λογιστικό- Φοροτεχνικό γραφείο, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 1  άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ‘ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ’ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΡΑ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Λ. Λογοθέτη 62, ΤΚ 83100 Σάμος, με αντικείμενο δραστηριότητας Παιδικός σταθμός, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 7 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΟΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Κάμπος Μαραθοκάμπου, ΤΚ 83102 Σάμος,  με αντικείμενο δραστηριότητας , Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια –καφέ μπαρ- μίσθωση ομπρελών, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ¨¨ ΑΤΟΜΟ¨¨
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Θεμ. Σοφούλη 75, ΤΚ 83100 Σάμος , με αντικείμενο δραστηριότητας Φροντιστήριο, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 6 άτομα και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
Η επιχείρηση με την επωνυμία  ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΤΣΑΝΤΙΡΗ
Η οποία έχει έδρα στην διεύθυνση  Ευδηλος Ικαρίας, ΤΚ 83302 Ικαρία, με αντικείμενο δραστηριότητας Δικηγορικό γραφείο, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – Μ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ Α.Ε. για την υλοποίηση της πρακτικής εξάσκησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ». Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 0  άτομο και προσφέρει 1 θέση πρακτικής εξάσκησης στην έδρα της.
 
[END]

[START "Δείτε εδώ τα αποτελέσματα"]

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

[END]

 

 

Εικόνα σε μικρό μέγεθος για την πλευρική

Εικόνα σε μεγάλο μέγεθος για την αρχική