ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (2015)

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (2015)

[START "Aντικείμενο της δράσης"]

Αντικείμενο της δράσης σύμφωνα με την απο 2/7/2015 πρόσκληση με αριθμό 1/2015 αποτελεί η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 8000 άνεργους έως 29 ετών εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε δύο φάσεις: 200 ώρες θα αφορούν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και 220 ώρες στις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης
  • Συμπληρωματικές υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, που αφορούν: α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/ δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ην τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
  • Πριν την έναρξη των θεωρητικής κατάρτισης και με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης γίνεται διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών και οριζόντιων δεξιοτήτων των ωφελούμενων με το επίπεδο του τμήματος θεωρητικής κατάρτισης και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης.

[END]

[START "Ωφελούμενοι της δράσης "]

Ωφελούμενοι της δράσης συνολικά είναι οι 8.000 άνεργοι έως 29 ετών εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του  ΟΑΕΔ.

Η υπ'α ριθμ. 1/2015 πρόσκληση αφορά στον πρώτο κύκλο ένταξης 3.843 ατόμων εκ των οποίων 529 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ και 3.314 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

[END]

[START "Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο μητρώο ωφελούμενων "]

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων απαιτείται:

Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, αίτηση στην ειδική ιστοσελίδα http://www.insete-training,gr

Η προθεσμία για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής είναι έως 30/07/2015

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους - προϋποθέσεις της πρόσκλησης και για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησης απευθυνθείτε στα κατα τόπους παραρτήματα του ΜΕΚ (στοιχεία επικοινωνίας διαθέσιμα ανα παράρτημα στην σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

[END]

[START "Εκπαιδευτικό επίδομα"]

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής & πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου ορίζεται ως ακολούθως:

  • για τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ, ανέρχεται στα 2.458€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων 
  • για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας - Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται στα 2.248€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων

[END]

[START "Διαθέσιμο Πρόγραμμα Κατάρτισης"]

Προγράμματα Κατάρτισης θα υλοποιηθούν σε Πιστοποιημένες Αίθουσες σε: Αθήνα, Θεσσαλονίκη (Ανατολική & Δυτική), Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Σέρρες, Λήμνο, Σάμο, Μυτιλήνη

Σύμφωνα με την υπα' ριθμ. 1/2015 πρόσκληση το ΙΝΣΕΤΕ έχει αναπτύξει 7 εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία και θα υλοποιηθούν ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν απο την διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων που θα απευθυνθούν στο ΜΕΚ στις ακόλουθες ειδικότητες:

Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου - κρατήσεων

Υπάλληλος επισιτιστικού τομέα (υπάλληλος εστιατορίου - μπάρ - συνεδρίων)

E-commerce & Hospitality Sales & Marketing

Υπάλληλος ψυχαγωγίας & χώρων ευεξίας και αθλητισμού

Υπάλληλος υποδοχής / εξυπηρέτησης πελατών

Υπάλληλος τμήματος ορόφων & λινοθήκης

Τουριστικός αντιπρόσωπος

Το ΜΕΚ δύναται εφόσον προκύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες για ειδικότητα που δεν συμπεριλαμβάνεται στις 7 παραπάνω να διαμορφώσει επιπλέον αντικείμενα εκπαίδευσης.  

[END]

[START ''Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις'']

Η πρακτική άσκηση των προγραμμάτων θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, ενδεικτικά σε: ξενοδοεχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις συνεδριακού - εκθεσιακού τουρισμού, υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, εταιρείες μεταφορών και ενοικίασης αυτοκινήτων, μαρίνες κλπ.

[END]

 

[START "Δείτε εδώ τα αποτελέσματα"]

ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

[END]

 

 

Εικόνα σε μικρό μέγεθος για την πλευρική

Εικόνα σε μεγάλο μέγεθος για την αρχική