ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση για επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών», ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για 180.342 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες των κλάδων:

• δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές

• μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

• οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

• εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

• ιατροί όλων των ειδικοτήτων

• ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

ενταγμένοι βάσει ΚΑΔ δραστηριότητας (κύριας/δευτερεύουσας) στους ΚΑΔ που προσδιορίζει η πρόσκληση.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί, με επιταγή κατάρτισης (voucher) μέσα από τη https://elearning.yeka.gr/ . Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα των 600€ σε δυο δόσεις και οι ωφελούμενοι θα λάβουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά παρακολούθησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί ως ακολούθως: α) προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ (400€) μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και β) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) από τον πάροχο κατάρτισης ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να υποβάλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ https://elearning.yeka.gr , τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής. Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 έως Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση για το πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως ακολούθως μεταξύ 9:00-17:00:

 1. Κεντρικό και παράρτημα Δυτικής Θεσσαλονίκης
  Tηλ. 2310.537766, 2310.537776, 2310.527722,
  email: smati@mesogeiako.gr
 2. Παράρτημα Ανατολικής  Θεσσαλονίκης 
  τηλ. 2310.383435-36, 2310.489015, 2310.383034-35,
  email: pkoumaropoulou@mesogeiako.gr

 

Το Μ.Ε.Κ. ως μέλος του μητρώου παρόχων έχει προβεί σε συνεργασία μετην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης www.elearningclass.gr, παρέχοντας δυνατότητα τηλεκατάρτισης στο σύνολο των 10 αντικειμένων όπως αυτά προβλέπονται από τη σχετική πρόσκληση:

 

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 • Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 • Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 • Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 • Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 • Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 • Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 • Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

 

 

 

Εικόνα σε μικρό μέγεθος για την πλευρική

Εικόνα σε μεγάλο μέγεθος για την αρχική