ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΠΑ-Από την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, άνοιξε η Β΄ Φάση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με φορέα υλοποίησης τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΠΑ-«Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ» στη Θεσσαλονίκη  στις 4 Μαρτίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΠΑ-Από την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, άνοιξε η Β΄ Φάση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με φορέα υλοποίησης τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΠΑ-«Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ» στη Θεσσαλονίκη  στις 4 Μαρτίου

Διαθέσιμα θεματικά αντικείμενα του ΜΕΚ Α.Ε. για το Πρόγραμμα 150.000 εργαζόμενων στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

 

 Δείτε εδώ τα διαθέσιμα θεματικά αντικείμενα του ΜΕΚ Α.Ε. καθώς και τις σχετικές πληροφορίες ανά πρόγραμμα κατάρτισης για την συμμετοχή στα προγράμματα εργαζομένων «Πάω Μπροστά».

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/

ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING

 

Digital Marketing

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστήσει αποτελεσματικό τον καταρτιζόμενο στον ρόλο στελέχους ψηφιακού μάρκετινγκ. Προς αυτή την κατεύθυνση το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες που ενισχύουν την ικανότητα του καταρτιζόμενου να διαμορφώνει μία στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ, να συμμετέχει στην  επιτυχή υλοποίηση και αξιολόγηση αυτής και τέλος να αξιοποιεί τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με την επιχείρηση,  εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/

ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING

 

Ειδικός στο Social Media Marketing – Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης εταιρικής παρουσίας μέσα από τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για το αντικείμενο του  μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων μέσα από τη θεωρητική και πρακτική παρουσίαση αντικειμένων τα οποία αφορούν  την αναλυτική παρουσίαση των κύριων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη διαμόρφωση μίας ολιστικής στρατηγικής χρήσης των εν λόγω δικτύων, την παρακολούθηση της ψηφιακής παρουσίας της επιχείρησης και του ανταγωνισμού και την προσέγγιση των πελατών μέσω των ψηφιακών δικτύων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ  ΑΛΥΣΙΔΑ (LOGISTICS)

Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

To στέλεχος logistics ασχολείται με τον σχεδιασμό και διαχείριση βασικών αλληλοεξαρτώμενων λειτουργιών στην επιχείρηση που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών των επιχειρήσεων με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Οι λειτουργίες αυτές αφορούν το αποθηκευτικό κύκλωμα, τις μεταφορές και τη διαχείριση των αποθεμάτων και αγορών.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη - ESG & Sustainability Performance Management

Ο εργαζόμενος που θα ασχοληθεί με τις αρχές και τα πρότυπα βιωσιμότητας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κριτηρίων ESG θα είναι σε θέση να κατανοήσει αυτές τις έννοιες, να διακριτοποιήσει τις μεταξύ τους διαφορές και να επιλέξει το σωστό μοντέλο ανάπτυξης στρατηγικής για τον οργανισμό/επιχείρηση που συμβουλεύει.  Μετά το πέρας της εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει: - Τις διαφορές μεταξύ βιωσιμότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κριτηρίων ESG - Τα διαφορετικά πρότυπα που χειρίζονται τα παραπάνω θέματα - Τη δομή που θα πρέπει να έχει μία σχετική έκθεση - Τα δεδομένα που απαιτούνται να συλλεχθούν  - Τους τρόπους και τα μεγέθη υπολογισμών - Καλές και κακές πρακτικές

Τέλος θα είναι σε θέση να αποτιμήσει τις απαιτήσεις μίας έκθεσης των παραπάνω

 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/

ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ

Διαχείριση κρίσεων  από φυσικές και

τεχνολογικές καταστροφές

Οι ωφελούμενοι θα εξοικειωθούν και θα κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες με έμφαση στη Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την προσέγγιση των φυσικών φαινομένων, των τύπων των καταστροφών και των τρόπων αντιμετώπισής τους . Ειδικότερα οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος συνοψίζονται στους παρακάτω: - Η κατανόηση των βασικών εννοιών που συνθέτουν την  αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης. - Η εξοικείωση με θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.

- Η αναγνώριση των καταστάσεων εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και η εξοικείωση με τον  τρόπο αντιμετώπισης τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Συμφωνα με την πρόσκληση η διάρκεια του κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 80 ώρες

(  12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση,

48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση &

20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση )

 

Επικοινωνήστε μαζί μας:

+30 2310 527 722

+30 2310 537 766

thessaloniki@mesogeiako.gr

🇬🇷 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. 🇬🇧 We use cookies to give you the best possible user experience.