Η ομάδα μας

Με κέντρο της στρατηγικής μας τον άνθρωπο, το δυναμικό του ΚΔΒΜ Μ.Ε.Κ. αποτελεί αυταπόδεικτα τον σημαντικότερο παράγοντα επίτευξης των στόχων μας. Η ομάδα μας αποτελείται από στελέχη που χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό, ακαδημαϊκή αλλά και επαγγελματική κατάρτιση αλλά κυρίως από διάθεση εξυπηρέτησης και ενσυναίσθηση.

Στεργίου Ιωάννης

Διευθύνων Σύμβουλος, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Εποπτείας και Οργάνωσης Πρακτικής Άσκησης


Πενθερουδάκη Αντιγόνη

Υπεύθυνη Τμήματος Ανάπτυξης, Σχεδιασμού & Συντονισμού νέων έργων


Μάτη Σοφία

Διευθύντρια Κατάρτισης


Κουμαροπούλου Πόπη

Συντονιστική – Εκπαιδευτική Υπεύθυνη