ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ίσως να θεωρείτε ότι πρέπει να απαντάτε μόνο σε αγγελίες που είναι αντίστοιχες των προσόντων, της εμπειρίας ή της προσωπικότητας σας. Όμως, είναι αρκετά δύσκολο μια μικρή αγγελία να αντιστοιχεί ακριβώς στα προσόντα και τις δεξιότητες σας. Και από αυτό το γεγονός πηγάζει και η ανάγκη να διαλέγετε τις αγγελίες στις οποίες θα απαντήσετε.

Η ανάλυση των αγγελιών με στόχο να επιλέξετε τις πιο κατάλληλες για την περίπτωσή σας, επιτρέπει να:

 • Μην απορρίψετε αμέσως μια προσφορά που θα μπορούσε τελικά να σας ταιριάζει
 • Δώσετε περισσότερες ευκαιρίες στον εαυτό σας
 • Προετοιμάσετε την επιχειρηματολογία σας, για να απαντήσετε σε μια αγγελία που σας ενδιαφέρει.

Μια επιχείρηση που έχει ανάγκη να προσλάβει προσωπικό χρησιμοποιεί:

 • Την «κρυμμένη αγορά» δηλαδή τις γνωριμίες ή υποψηφιότητες που της προτάθηκαν
 • Την «ανοιχτή αγορά» δηλαδή τις μικρές αγγελίες

Στην δεύτερη περίπτωση, η επιχείρηση έχει να διαλέξει ανάμεσα σε διάφορα μέσα όπως :

 • Στον ΟΑΕΔ
 • Στον τύπο
 • Στο Διαδίκτυο
 • Στον ειδικό τύπο

Μέσω των μικρών αγγελιών η επιχείρηση εκφράζει τις ανάγκες της:

Με ειδικού τύπου αγγελίες που θα τραβήξουν την προσοχή του κοινού – στόχου και - αναφορά: Τίτλο θέσης εργασίας ή Θέση εργασίας και τα κυριότερα καθήκοντα που την αφορούν ή Επωνυμία της επιχείρησης και στόχοι αυτής. Μια τέτοια αγγελία προσελκύει το ενδιαφέρον συγκεκριμένης ομάδας υποψηφίων.

Διευκρινίζοντας «το προφίλ» του ιδανικού υποψηφίου: με αναφορά στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας στα κριτήρια επιλογής, στους τίτλους σπουδών, στην προηγούμενη εμπειρία, στις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται. Το «προφίλ» αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιλέξουν πιο γρήγορα τους υποψήφιους που τις ενδιαφέρουν.
Δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
Προσδιορίζοντας τα στοιχεία της επιχείρησης ή τα στοιχεία του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τις προσλήψεις.

Πολλές επιχειρήσεις συντάσσουν το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου γνωρίζοντας ότι ίσως δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο άτομο «έτοιμο» στην αγορά. Οι υποψήφιοι που θα απαντήσουν στην αγγελία δεν θα διαθέτουν απαραίτητα όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο επιθυμητό προφίλ. Είναι λοιπόν σημαντικό να μάθετε να αναλύετε τις αγγελίες και να εντοπίζετε τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.


ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΛΥΕΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ & ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ


Βρείτε το κατάλληλο μέσο

Ανάλογα με τον τομέα στον οποίο θέλετε να απασχοληθείτε και με τη θέση εργασίας που αναζητάτε τα μέσα που πρέπει να συμβουλευτείτε διαφέρουν: γραπτός τύπος, οπτικοακουστικά μέσα, internet κ.λ.π. Σιγουρευτείτε ποια είναι εκείνα που σας ενδιαφέρουν.

 

Εντοπίστε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν

Οι αγγελίες που θα βρείτε στα γραφεία του ΟΑΕΔ και οι μικρές αγγελίες που δημοσιεύονται στον τύπο, διαχωρίζονται ανάλογα με το περιεχόμενο τους. Πριν ξεκινήσετε να ψάχνετε τις μικρές αγγελίες, διαλέξτε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.

 

Επιλέξτε τις αγγελίες


Γενικά, σε μια μικρή αγγελία, θα βρείτε τέσσερις κατηγορίες πληροφοριών:

 • Πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση που επιδιώκει την πρόσληψη (την επωνυμία της και / ή τη διεύθυνσή της, και / ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται...)
 • Πληροφορίες που να αφορούν στο προφίλ του επιθυμητού υποψηφίου
 • Πληροφορίες που να αφορούν στη θέση εργασίας
 • Τρόποι επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail, αρμόδιο πρόσωπο κ.λ.π.)

 

Όλες οι αγγελίες δεν είναι ίδιες. Για να τις ξεχωρίσετε, θα πρέπει να έχετε καταρχήν υπόψη δύο είδη κριτηρίων: αντικειμενικά κριτήρια & υποκειμενικά κριτήρια.
Τα αντικειμενικά κριτήρια περιγράφουν μια πραγματικότητα, ένα γεγονός, ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό όπως: «κατοχή ενός τίτλου σπουδών», «κατοχή άδειας οδήγησης» κ.ο.κ.
Τα υποκειμενικά κριτήρια βασίζονται στις προσωπικές εκτιμήσεις και μπορούν να αμφισβητηθούν. Για παράδειγμα: «να έχει επικοινωνιακές ικανότητες» «να είναι οργανωτικός και μεθοδικός», «να διαχειρίζεται αποτελεσματικές ομάδες» κ.ο.κ.

Να είστε προσεκτικοί ως προς το μέγεθος και τη σπουδαιότητα των απαιτήσεων των εργοδοτών, γιατί κάποιες απαιτήσεις είναι θεμελιώδεις όπως όταν απαιτείται τίτλος σπουδών. Είναι απαραίτητο σ’ αυτήν την περίπτωση, ο υποψήφιος να διαθέτει τίτλο σπουδών. Κάποια άλλα είναι δευτερεύοντα, δηλώνονται ως τέτοια όπως «εμπειρία επιθυμητή». Ο υποψήφιος που δεν εκπληρώνει ένα τέτοιο κριτήριο, μπορεί πιθανά υπερκαλύψει με άλλα προσόντα.

Για να ξέρετε αν μπορείτε να απαντήσετε σε μια αγγελία, μην διστάσετε να επαναταξινομήσετε πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτήν, όπως:

 • Πληροφορίες που αφορούν στη θέση εργασίας
 • Πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση
 • Πληροφορίες που αφορούν στο προφίλ του υποψηφίου

 

Κάντε στον εαυτό σας τις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Ποια είναι τα αντικειμενικά και ποια τα υποκειμενικά κριτήρια;
 • Ποια είναι τα ουσιαστικά και ποια τα δευτερεύοντα στοιχεία που θα μπορούσαν να υπερκαλυφθούν από ένα άλλο προσόν;

 

Όλες οι αγγελίες δεν περιέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες. Κάποιες μάλιστα μπορεί να έχουν πολλές ελλείψεις. Για να βρείτε τις πληροφορίες υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις:

 • Ψάξτε τις πληροφορίες πριν απαντήσετε στην αγγελία, απευθυνόμενοι στην ίδια την επιχείρηση ή σε κάποιους επαγγελματίες που τη γνωρίζουν καλά
 • Προσπαθήστε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στη διάρκεια της συνέντευξης πρόσληψης

 

ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ

 • Να ξεφυλλίζετε τις μικρές αγγελίες με παθητικό τρόπο, ελπίζοντας ότι θα βρείτε μια που «θα σας χτυπήσει στο μάτι»
 • Να αγνοείτε τις μικρές αγγελίες που περιέχουν λίγες πληροφορίες
 • Να λαμβάνετε υπόψη κατά γράμμα τις απαιτήσεις που προβάλλονται όσον αφορά στα προσόντα και στην επαγγελματική εμπειρία: καθώς αυτές
 • περιγράφουν τον ιδανικό για την επιχείρηση υποψήφιο, ο οποίος πιθανά δεν υπάρχει
 • Να επιλέγετε μικρές αγγελίες χωρίς να λαμβάνετε υπόψη εάν διαθέτετε τα αντικειμενικά κριτήρια που τίθενται π.χ. την κατοχή ενός τίτλου σπουδών ή άδειας οδήγησης
 • Να απορρίψετε μια αγγελία με τη δικαιολογία ότι δημοσιεύεται για δεύτερη φορά. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη παρουσιαστεί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. Η δική σας υποψηφιότητα ίσως είναι καλύτερη.
 • Να αργήσετε ν’ απαντήσετε. Αλλά ακόμα και αν μάθετε για την ύπαρξη μιας αγγελίας αργά, απαντήστε γιατί δεν μπορείτε να ξέρετε αν έχει ήδη προσληφθεί κάποιο άλλο άτομο ή όχι.

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

 • Διαλέξτε το σωστό μέσο στο οποίο θα αναζητήσετε τις αγγελίες που σας ενδιαφέρουν
 • Διαβάστε όλες τις αγγελίες που είναι σχετικές με το επάγγελμά σας ή με μια δραστηριότητα στην οποία έχετε εμπειρία
 • Συμβουλευτείτε τις μικρές αγγελίες όσο το δυνατό πιο γρήγορα, για να είστε οι πρώτοι που θα απαντήσετε σε αυτές
 • Μην απορρίπτετε εξ ορισμού μια αγγελία στην οποία αναφέρεται ένα προσόν που δεν διαθέτετε
 • Διαβάστε καλά κάθε αγγελία που έχετε επιλέξει για να διαπιστώσετε τι είναι σημαντικό και τι όχι
 • Προσπαθήστε να καταλάβετε μέσω της αγγελίας, τις ανάγκες της επιχείρησης, για να κατανοήσετε εάν είναι δυνατό να καλύψετε κάποια αδυναμία με ένα άλλο ισχυρότερο σημείο σας
 • Πάρτε πληροφορίες για θέσεις εργασίας που δεν γνωρίζετε πολύ καλά: όπως ποιες είναι οι αρμοδιότητες τους ή τα καθήκοντα που σχετίζονται με αυτές