ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Το παιχνίδι της συναισθηματικής νοημοσύνης , είναι ένα διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι εκμάθησης, με στόχο να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη καθώς και την συνεχή μάθηση σε άτυπο περιβάλλον. Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία του είναι να μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όσο και να βοηθήσει εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης.