ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΣΕΡΡΩΝ
Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

09/09/2022

Ενεργό Έργο

Ανάπτυξη δεξιοτήτων (στοχευμένες δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής) ανέργων επιστημόνων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ υλοποιεί την Πράξη «Ανάπτυξη δεξιοτήτων (στοχευμένες δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής) ανέργων επιστημόνων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών» (ΟΠΣ 5069080).

Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.

Η πράξη αφορά τη συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση 100 ανέργων επιστημόνων, κατοίκων του Δήμου Σερρών

και περιλαμβάνει τις κάτωθι ενέργειες ανά ωφελούμενο:

 

Συμβουλευτική

  • Συμβουλευτική υποδοχής και διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας

Κατάρτιση

Θεματικά αντικείμενα:

  • Προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές
  • Τεχνικός προγραμματισμός έξυπνων κτιρίων
  • Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα (1) πρόγραμμα Κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών (90 ώρες θεωρίας και 10 ώρες πρακτικής με τη μορφή case studies).

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Έργο: «Συμβουλευτική-Κατάρτιση-Πιστοποίηση»

Το ΚΔΒΜ ΜΕΚ Α.Ε. ως μέλος της Ένωσης Εταιρειών  ‘ΜΕΚ Α.Ε. – ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. Ε.Π.Ε’ θα υλοποιήσει δράσεις Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης σύμφωνα με την από 05/08/2022 σύμβαση μεταξύ της Ένωσης ‘ΜΕΚ Α.Ε. – ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.Ε.Π.Ε’ και του ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.

Ύψος Σύμβασης: 124.250,00 ευρώ.

Contact us!

+30 2310 527 722

+30 2310 537 766

thessaloniki@mesogeiako.gr

🇬🇷 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. 🇬🇧 We use cookies to give you the best possible user experience.