Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ)

Ενεργό Έργο

Αναβάθμιση προσόντων για μακροχρόνια ανέργους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε ειδικότητες του ξενοδοχειακού κλάδου» (ΟΠΣ 5032859)

Το ΚΔΒΜ ΜΕΚ Α.Ε. ως μέλους της ένωσης ΚΔΒΜ ‘Μ.Ε.Κ.-Κ.Π.Π.’ υλοποιεί από κοινού την πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων για μακροχρόνια ανέργους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε ειδικότητες του ξενοδοχειακού κλάδου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με Αναθέτουσα Αρχή την Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

Αντικείμενο της είναι η υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης προσόντων και ενίσχυσης της επαγγελματικής εμπειρίας μακροχρόνια ανέργων σε ειδικότητες του τουρισμού μέσω υλοποίησης δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης. Οι στόχοι της συνοψίζονται στους ακόλουθους:

 • Αναβάθμιση του εργασιακού προφίλ των ανέργων και ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας, ώστε να περιέλθουν σε κατάσταση εργασίας,

 • Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των τοπικών ανθρωπίνων πόρων στις νέες τάσεις και προοπτικές που διαφαίνονται για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περιοχή Παρέμβασης

Ως περιοχή παρέμβασης της πράξης, ορίζεται η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (όπως εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 3386/26-6-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) η οποία περιλαμβάνει:

 • το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά

 • τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

 • τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

 Απευθύνεται

Σε 360 μακροχρόνια ανέργους που είναι κάτω από των 25 ετών και άνω των 50 ετών και διαβιούν στην περιοχή της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Τι περιλαμβάνει

Η πράξη περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη (τριών ατομικών συνεδριών & οκτώ ομαδικών για κάθε ωφελούμενο)

 • Προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυσης των γνώσεων σε δύο γνωστικά αντικείμενα:

 • Οροφοκόμος

 • Υπάλληλος επισιτιστικού τομέα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 370 ωρών, εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν σε θεωρητική κατάρτιση και 250 σε πρακτική άσκηση σε συναφείς με το αντικείμενο θέσεις εργασίας.

 • Πιστοποίηση προσόντων

Γνωστικό Αντικείμενο «Οροφοκόμος»

Η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Οροφοκόμος» αποσκοπεί στην παροχή όλων των απαραίτητων ΓΝΏΣΕΩΝ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ που πρέπει να κατέχει ένας επαγγελματίας του χώρου, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της οροφοκομίας. Για αυτό τον σκοπό η διάρθρωση του προγράμματος κατάρτισης σε θεματικές ενότητες είναι η ακόλουθη:

Εισαγωγή στον τουρισμό

Ο ρόλος του οροφοκόμου

Τεχνικές τακτοποίησης χώρων &  δωματίων αρμοδιότητας τμήματος ορόφων

Υποστηρικτικές λειτουργίες

Εξυπηρέτηση πελατών

Διαχείριση παραπόνων

Κανόνες συμπεριφοράς & εμφάνισης

Ασφάλεια & υγεία σε τμήματα καθαριότητας

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

Χρήση εφαρμογών Η/Υ

Γνωστικό Αντικείμενο «Υπάλληλος επισιτιστικού τομέα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις»

Η παρακολούθηση του προγράμματος «Υπάλληλος επισιτιστικού τομέα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις», θα βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να κατανοήσει την έννοια της επισιτιστικής επιχείρησης και να γνωρίσει τα διαφορετικά είδη επισιτιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν ως χώροι εντός των ξενοδοχειακών μονάδων. Για αυτό τον σκοπό η διάρθρωση του προγράμματος κατάρτισης σε θεματικές ενότητες είναι η ακόλουθη:

Εισαγωγή στον τουρισμό

Εισαγωγή στον επισιτισμό

Οργάνωση επισιτιστικών τμημάτων ξενοδοχειακής επιχείρησης

Αρχιτεκτονική διάταξη εστιατορίου

Εξοπλισμός εστιατορίου

Στρώσιμο τραπεζιού – Σύνθεση καταλόγου εστιατορίου – Τύποι γευμάτων

Σχεδιασμός διαδικασίας service

Βασικοί τρόποι σερβιρίσματος

Εξυπηρέτηση πελατών

Διαχείριση παραπόνων

Κανόνες συμπεριφοράς & εμφάνισης

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

Χρήση εφαρμογών Η/Υ

Για πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας στην πράξη, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://aitiseis.hhf.gr/

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έχει ολοκληρωθεί

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες:

+30 2310 527 722

+30 2310 537 766

thessaloniki@mesogeiako.gr

ή στείλτε μας ένα μήνυμα:

  gdpr-image
  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία.