Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

09/09/2022

Ενεργό Έργο

Empowering businesses Seeking Growth (SeeG)

Το ΚΔΒΜ ΜΕΚ Α.Ε. θα υλοποιήσει ως ανάδοχος,  τις ακόλουθες δράσεις:

4.1.2_ Skills enhancement trainings (Εκπαιδεύσεις ανάπτυξης ικανοτήτων)

4.1.3_ Boosting business skills (Ενίσχυση επιχειρηματικών ικανοτήτων)

στο πλαίσιο του έργουEmpowering businesses Seeking Growth’ (SeeG) που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 (MIS 5070714), με Αναθέτουσα Αρχή το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά ταμεία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE-ΒULGARIA 2014-2020».

 

Το εταιρικό σχήμα του έργου SeeG, το οποίο ηγείται η Αναθέτουσα Αρχή, απαρτίζεται επιπλέον από τους ακόλουθους τρεις εταίρους:

  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας/ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Economic Development Agency Bansko
  • Local Economic Development Agency - Razlog

 

Το έργο απαρτίζεται από τέσσερα (4) Πακέτα Εργασίας (WP) ως ακολούθως:

  1. Project management & coordination (Διοίκηση έργου & Συντονισμός)
  2. Communication & Dissemination (Επικοινωνία & Δημοσιότητα)
  3. Networking Grid (Πλέγμα ενεργειών δικτύωσης)
  4. Business support grid (Πλέγμα ενεργειών υποστήριξης επιχειρηματικότητας)

 

Ομάδα στόχος

Η ομάδα ωφελούμενων έχει προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και αφορά σε (α) νέους ή δυνητικούς επιχειρηματίες και (β) υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Επιμελητηρίου.

 

Η δημιουργία τελικού μητρώου ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο έργο σε συνεργασία με τον ανάδοχο.

 

Παρατάσεις προγράμματος:

1η έως 30/11/2022

2η έως 9/12/2022

 

Σχετικά έντυπα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ SeeG++++

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ SeeG+

 

Μείνετε ενημερωμένοι εδώ!

Contact us!

+30 2310 527 722

+30 2310 537 766

thessaloniki@mesogeiako.gr

🇬🇷 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. 🇬🇧 We use cookies to give you the best possible user experience.