ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΠΑ -Στις 27 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης 80.000 Ανέργων στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.ΥΠ.Α-Παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες μέχρι τις 31 Αυγούστου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΠΑ -Στις 27 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης 80.000 Ανέργων στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.ΥΠ.Α-Παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες μέχρι τις 31 Αυγούστου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.ΥΠ.Α- Από σήμερα 27 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης 80.000 Ανέργων στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

 

Σήμερα, Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 17:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ανέργων, για συμμετοχή στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α:

https://www.dypa.gov.gr/apo-simera-oi-aitiseis-ghia-katartisi-se-psifiakes-kai-prasines-deksiotites

 

Πρόγραμμα:

  • Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων - ωφελουμένων διάρκειας 50 - 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, άρα για πρόγραμμα 200 ωρών μπορεί να φτάσει έως τα 1.000 ευρώ.

 

Για τα διαθέσιμα θεματικά αντικείμενα του ΜΕΚ Α.Ε. καθώς και τις σχετικές πληροφορίες ανά πρόγραμμα κατάρτισης πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

DIGITAL MARKETING (ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστήσει αποτελεσματικό τον καταρτιζόμενο στον ρόλο στελέχους ψηφιακού μάρκετινγκ. Προς αυτή την κατεύθυνση το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες που ενισχύουν την ικανότητα του καταρτιζόμενου να διαμορφώνει μία στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ, να συμμετέχει στην  επιτυχή υλοποίηση και αξιολόγηση αυτής και τέλος να αξιοποιεί τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με την επιχείρηση,  εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ.

& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

SOCIAL MEDIA MARKETING

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για το αντικείμενο του  μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων μέσα από τη θεωρητική και πρακτική παρουσίαση αντικειμένων τα οποία αφορούν  την αναλυτική παρουσίαση των κύριων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τη διαμόρφωση μίας ολιστικής στρατηγικής χρήσης των εν λόγω δικτύων, την παρακολούθηση της ψηφιακής παρουσίας της επιχείρησης και του ανταγωνισμού και την προσέγγιση των πελατών μέσω των ψηφιακών δικτύων.

& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ OFFICE 2016-WIN.10_

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης επιδιώκεται η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, προκείμενου να μπορεί να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στις πλέον δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια των καταρτιζόμενων από τη συμμετοχή τους.

& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης παρέχει στους/στις καταρτιζόμενους/-ες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες εκτέλεσης εργασιών σχεδιασμού και προγραμματισμού εφαρμογών για το διαδίκτυο καθώς επίσης σχεδιασμού ιστοσελίδων βάσει των αντίστοιχων πακέτων λογισμικού. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον/ην εκπαιδευόμενο/η να έρθει σε επαφή με όλο τον κύκλο παραγωγής και συντήρησης μια ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής. Από την αρχική ιδέα – σκέψη, το σχεδιασμό και τη δημιουργία, μέχρι τις τεχνικές προώθησης της, σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ_

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης παρέχει στους/στις καταρτιζόμενους/-ες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει οποιοσδήποτε δραστηριοποιείται ή σκοπεύει να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα διδαχθούν τα βήματα για την σωστή επιλογή πλατφόρμας και τεχνικών στοιχείων ανάπτυξης ενός e-shop, τις τακτικές marketing για την προώθηση της ηλεκτρονικής επιχείρησης και όλα τα μυστικά για την ικανοποίηση των πελατών και την αποτελεσματική εσωτερική λειτουργία του eshop, εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης παρέχει στους/στις καταρτιζόμενους/-ες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης, διαχείρισης και ορθής αντιμετώπισης όλων των λύσεων που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και κυρίως την ασφάλεια των δικτύων για οποιονδήποτε οργανισμό

& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης «Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project management)» απευθύνεται στον επαγγελματία που δύναται να εκτελεί, μόνος του ή υπό την καθοδήγηση του senior, εργασίες διαχείρισης για την υλοποίηση ενός έργου οποιουδήποτε αντικειμένου: τεχνικού, ενεργειακού, πληροφορικής, μάρκετινγκ, στο χώρο της υγείας, αναδιοργάνωσης, αλλά και οποιουδήποτε άλλου εγχειρήματος που σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος και να παραχθεί ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία. Το Πρόγραμμα στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν στην επιτυχή υλοποίησης των Έργων. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στη Διαχείριση και Διοίκηση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ – LOGISTICS

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» αναφέρεται σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων διερευνώντας τη συνολική διαχείριση του εφοδιασμού μιας επιχείρησης με επιμέρους δραστηριότητες επικεντρώνοντας σε θέματα, όπως η μεταφορά πρώτων υλών και τελικών εμπορευμάτων, η αποθήκευση τους, η διαχείριση των αποθεμάτων, ο συντονισμός των δρομολογίων και ο έλεγχος της διανομής των τελικών προϊόντων. Παρατίθεται η διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου μίας αποτελεσματικής και οικονομικής ροής και αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ημικατεργασμένων αποθεμάτων, των έτοιμων προϊόντων και της σχετικής πληροφορίας από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών ακολουθώντας ως θεμελιώδη πυλώνα τις αρχές διοίκηση ολικής ποιότητας.

 

& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης δίνει τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευόμενο/-η να γνωρίσει υφιστάμενες και νέες τεχνολογίες επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών, στέρεων και επικίνδυνων αποβλήτων και τεχνολογίες ανακύκλωσης. Επίσης, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίσουν τα κριτήρια επιλογής των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό  πρόγραμμα Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια Επιχειρήσεων αφορά το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την ανάληψη & άσκηση καθηκόντων στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας της εργασίας, για τις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει 5 ενότητες:   Περιβαλλοντική διαχείριση και αειφόρος ανάπτυξη, Περιβάλλον και παραγωγή, Περιβαλλοντικός έλεγχος, Καλές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Το πρότυπο  ISO 45001 διάδοχος του προτύπου OHSAS 18001)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ & ΚΡΙΣΕΩΝ

Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν και θα κατανοήσουν τις σχετικές έννοιες με τη στη Διαχείριση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την προσέγγιση των φυσικών φαινομένων, των τύπων των καταστροφών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Ειδικότερα οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος συνοψίζονται στους παρακάτω:1.Η κατανόηση των βασικών εννοιών που συνθέτουν την  αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης.2.Η εξοικείωση με θέματα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.3.Η αναγνώριση των καταστάσεων εκτάκτων φυσικών ή τεχνολογικών περιστατικών, καθώς και η εξοικείωση με τον  τρόπο αντιμετώπισης τους.

& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας:

+30 2310 527 722

+30 2310 537 766

thessaloniki@mesogeiako.gr

🇬🇷 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. 🇬🇧 We use cookies to give you the best possible user experience.