Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων
Ανάπτυξη δεξιοτήτων (στοχευμένες δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής) ανέργων επιστημόνων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών

09/09/2022

Ενεργό Έργο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΣΕΡΡΩΝ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ υλοποιεί την Πράξη «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών» (ΟΠΣ 5069037).

Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των εργαζόμενων, που εργάζονται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της παραγωγής οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών.

Ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε 100 εργαζόμενους, που εργάζονται στην περιοχή παρέμβασης (ΣΒΑΑ) Σερρών, και η δράση αφορά στην αναβάθμιση των προσόντων τους και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

Η υλοποίηση της Πράξης αφορά, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων.


Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει:

 

Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού

2 ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο

 

Επαγγελματική κατάρτιση

Εξειδικευμένα Θεματικά αντικείμενα Προγραμμάτων κατάρτισης:

Πιστοποιημένος χρήστης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ

Διάρκεια: 110 ώρες

(105 ώρες θεωρίας και 5 ώρες case studies)

Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

Διάρκεια: 111 ώρες

(105 ώρες θεωρίας και 6 ώρες case studies)

Σύμβουλος συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)

Διάρκεια: 111 ώρες

(105 ώρες θεωρίας και 6 ώρες case studies)

Εξωτερικός πωλητής

Διάρκεια: 110 ώρες

(105 ώρες θεωρίας και 5 ώρες case studies)

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα (1) πρόγραμμα Κατάρτισης.

 

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.Υποέργο 1: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»

Το ΚΔΒΜ ΜΕΚ Α.Ε. ως μέλος της Ένωσης Εταιρειών  ‘ΜΕΚ Α.Ε. – ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.Ε.Π.Ε’ θα υλοποιήσει δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με την από 26/07/2022 σύμβαση μεταξύ της Ένωσης ‘ΜΕΚ Α.Ε. – ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.Ε.Π.Ε’ και του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ύψος Συμβάσης: 130.710,00 ευρώ

Contact us!

+30 2310 527 722

+30 2310 537 766

thessaloniki@mesogeiako.gr

🇬🇷 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. 🇬🇧 We use cookies to give you the best possible user experience.