Ανάπτυξη δεξιοτήτων (στοχευμένες δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής) ανέργων επιστημόνων στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Σερρών
‘Empowering businesses Seeking Growth’ (SeeG)

09/09/2022

Ενεργό Έργο

Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην  περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών A.E. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών» υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» (ΟΠΣ 5072611).

Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.

Βασικός Στόχος είναι η εμπέδωση κουλτούρας επιχειρηματικότητας σε ανέργους κυρίως νέους οι οποίοι θα αποκτήσουν εφόδια και δεξιότητες ώστε να αναζητήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας μέσα από την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση.

 

Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται από την περιοχή παρέμβασης και θα είναι 230 άνεργοι.


Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το σύνολο των περιοχών από
τους δήμους Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παπά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης,  Σιντικής. Από το Δήμο Σερρών περιλαμβάνονται όλες οι δημοτικές ενότητες εκτός από την πόλη των Σερρών καθώς και οι οικισμοί του Αγίου Ιωάννη, του Κάτω Μετοχίου, του Κρίνου και του Ξηροτόπου.

 

Στα πλαίσια της παρέμβασης θα υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν ανά ωφελούμενο:

Δράσεις Συμβουλευτικής

  • 5 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
  • 20 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας

 

Δράσεις Κατάρτισης

Θεματικά αντικείμενα:

  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Μάρκετινγκ τροφίμων
  • Τεχνικός Αμπελουργίας - Οινοποιίας

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα (1) πρόγραμμα Κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών (70 ώρες θεωρίας και 10 ώρες πρακτικής με τη μορφή case studies).

Δράσεις ΠιστοποίησηςΠιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Υποέργο 2: «Κατάρτιση – Πιστοποίηση»

Το ΚΔΒΜ ΜΕΚ Α.Ε. ως μέλος της Ένωσης Εταιρειών  ‘ΜΕΚ Α.Ε. – ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. Ε.Π.Ε’ θα υλοποιήσει δράσεις Κατάρτισης - Πιστοποίησης σύμφωνα με την από 10/06/2022 σύμβαση μεταξύ της Ένωσης ‘ΜΕΚ Α.Ε. – ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. Ε.Π.Ε’ και της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ύψος Σύμβασης: 126.040,00 ευρώ

Contact us!

+30 2310 527 722

+30 2310 537 766

thessaloniki@mesogeiako.gr

🇬🇷 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. 🇬🇧 We use cookies to give you the best possible user experience.