CapTour + φόρμα

Ενεργό Έργο

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Δ.ΥΠ.Α θα συνεργαστεί με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αναβάθμισης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας.

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης - οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης - και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν:

    • Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων - ωφελουμένων διάρκειας 50 - 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

    • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την διαδικασία και τους εμπλεκόμενους φορείς (πάροχοι κατάρτισης, πάροχοι πιστοποίησης, καταρτιζόμενοι, κλπ.).

Υποέργο 2: «Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης μέσω Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.»

Το υποέργο αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων έως 40.000 ανέργων, με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών, και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν. Το υποέργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α. Η Δ.ΥΠ.Α θα εκδώσει δημόσια πρόσκληση, προς συγκεκριμένες ομάδες ωφελουμένων.

Για τις ανάγκες του παρόντος υποέργου δημιουργήθηκε Ειδικό Μητρώο Παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης.

Το ΚΔΒΜ ΜΕΚ Α.Ε. συμμετέχει στο ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. Έργου: “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ” σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3292/81/14.06.2022(ΑΔΑ: ΡΦΧ24691Ω2-6ΔΝ) απόφαση του Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α.

Για τα διαθέσιμα θεματικά αντικείμενα του ΜΕΚ Α.Ε. καθώς και τις σχετικές πληροφορίες ανά πρόγραμμα κατάρτισης πατήστε εδώ.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες:

+30 2310 527 722

+30 2310 537 766

thessaloniki@mesogeiako.gr

ή στείλτε μας ένα μήνυμα:

    gdpr-image
    Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία.