ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ
logo european territorial cooperation programme greece - bulgaria 2007-2013
INTERREG: EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME “GREECE – BULGARIA” 2007-2013

Ολοκληρωμένο Έργο

VOUCHER 18-24 & 25-29

Προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εργασίας νέο πρόγραμμα, το οποίο αφορά στην 100% Επιδοτούμενη Απασχόληση Ανέργων σε Επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης Νέων σε επιχειρήσεις με τη μορφή πρακτικής άσκησης. Η Νέα Δράση σκοπεύει στην υποστήριξη νέων και επιχειρήσεων ώστε να εξασφαλισθεί η ανταπόκριση τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης.

Η Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Κατάρτιση 80 ωρών των ωφελούμενων, για οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση και εκπαιδευτικό mentoring.
  • Πρακτική Άσκηση 5 μηνών σε επιχειρήσεις της περιοχής υλοποίησης του προγράμματος για τους ωφελούμενους , με επιδότηση της απασχόλησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών και οι άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, μεταδευτεροβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή σε επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια.

Παροχές στους ωφελούμενους:

  • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 400€ για όλους τους ωφελούμενους και επίδομα πρακτικής άσκησης 2300€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας-μεταδευτεροβάθμιας 2000€
  • Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος για όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα υποδεχόμενη ένα (1) άτομο αν διαθέτει 0-4 εργαζόμενους με μισθωτή σχέση εργασίας (ΙΚΑ). Aν διαθέτει από 5 εργαζομένους και άνω (με μισθωτή σχέση εργασίας ΙΚΑ), δύναται να υποδεχτεί για πρακτική άσκηση μέχρι το 30% του εργατικού της δυναμικού.

Τα οφέλη της επιχείρησης:

  • Άμεση κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της επιχείρησης από καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
  • Στελεχιακή ενδυνάμωση από τους ανθρώπους της πρακτικής οι οποίοι για 5 μήνες θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς κανένα κόστος για την εταιρεία.
  • Δυνατότητα Επιχορήγησης της επιχείρησης, που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Contact us!

+30 2310 527 722

+30 2310 537 766

thessaloniki@mesogeiako.gr

🇬🇷 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. 🇬🇧 We use cookies to give you the best possible user experience.