Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΡΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

Completed Project

PROMOTION OF EMPLOYMENT THROUGH PROGRAMS OF A PUBLIC CHARACTER IN 34 MUNICIPALITIES (SUPERVISORY AGENCIES) HIGH UNEMPLOYMENT POCKET INCLUDING THE TRAINING OF THE PARTICIPANTS, FOR 6,339 FULL-TIME POSITIONS

PROMOTION OF EMPLOYMENT THROUGH PUBLIC BENEFIT PROGRAMS IN 34 MUNICIPALITIES (SUPERVISORY BODIES) HIGH UNEMPLOYMENT POCKETS INCLUDING THE TRAINING OF THE PARTICIPANTS, FOR 6,339 FULL EMPLOYMENT POSITIONS

This Action aims:

  • to improve the financial situation of the unemployed

  • to effectively support vulnerable social groups

  • to meet social needs

  • to upgrade the services of public interest provided to the citizens

  • to improve municipal infrastructures

  • to upgrade the qualifications of the unemployed

  • to couple the productive capacities of the unemployed with the coverage of social needs

It is subsumed in the Operational Program "Human Resources Development, Education, and Lifelong Learning 2014-2020" of the Ministry of Economy, Development, and Tourism, in particular, in Priority Thematic Axis 2 "Improvement of employment prospects and development of human resources skills" of the OP "Human Resources Development".

Contact us!

+30 2310 527 722

+30 2310 537 766

thessaloniki@mesogeiako.gr

🇬🇷 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. 🇬🇧 We use cookies to give you the best possible user experience.